KRNOV | Domov pro seniory Krnov přistoupil s okamžitou platností k omezení návštěv a k realizaci hygienických opatření za účelem ochrany proti šíření koronaviru.

 

Přijatá opatření se týkají zejména zamezení pohybu cizích osob v budově (pozastavení činnosti Senior Pointu, zákaz vstupu cizích strávníků do jídelny, klienti komerčních subjektů v budově budou vstupovat odděleným vchodem s povinností absolvovat hygienickou proceduru, apod.) a výrazného omezení návštěv, a to jak co do počtu, tak i co do režimových opatření (1 příbuzný/klienta, ve vymezené denní době, s povinností podrobit se hygienické proceduře, výhradně přes recepci s povinností identifikace a podpisu poučení o vyvarování se rizikového chování).

Zdroj: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.