BRUNTÁL | Přípravy na realizaci nového zimního stadionu v Bruntále pokračují. Zatím poslední usnesení k tomuto záměru přijala rada města ve středu 16. ledna, kdy schválila výzvu k podání nabídek na zpracování projektové dokumentace k dopravnímu řešení v okolí budoucího sportoviště.

Foto: MěÚ Bruntál

Samotný zimní stadion má stát v areálu Střední průmyslové školy a Obchodní akademie, v prostoru stávajícího fotbalového hřiště. Předmětem vyhlášené veřejné zakázky je vypracování dopravní části projektové dokumentace. Navrhované řešení zahrnuje rozšíření v současnosti jednosměrné části komunikace Kavalcova a její uzpůsobení pro obousměrný provoz. Komunikace bude takto upravena až k ulici Chelčického, kde naváže na stávající obousměrnou komunikaci. Zároveň zde bude navržena zastávka autobusu a bude vyřešena doprava pro pěší v návaznosti na stávající chodníky.

Další částí projektu pak bude zcela nová propojovací obousměrná komunikace mezi ulicemi Kavalcovou a Chelčického. Ta povede podél samotného zimního stadionu. Součástí projektu je také spojovací chodník z horní části areálu u základní školy, který bude mít podobu svažujícího se bezbariérového chodníku.

Výstavbu nového zimního stadionu včetně jeho finální varianty a umístění schválili zastupitelé v minulém období. Je pevnou součástí schváleného strategického plánu rozvoje města na léta 2018 až 2023 a také programové dohody současné koalice politických subjektů v Bruntále.

Zdroj | MěÚ Bruntál