KRNOV | Po skončení letošní bruslařské sezony začne další etapa modernizace zimního stadionu. Dojde k vestavbě severní tribuny se sedačkami pro diváky a vybudování šaten, sociálních zařízení, skladů a ošetřovny.

Foto: MěÚ Krnov

Nová tribuna bude mít 615 míst k sezení a po jejím zprovoznění dostane možnost sledovat dění na ledové ploše celkem 2242 diváků, 1258 sedících a 984 stojících. „O zakázku na vestavbu severní tribuny se ucházely tři firmy. Nejnižší částka, která byla nabídnuta, činí 40 milionů korun, což je o 17 procent nižší cena, než jsme předpokládali. Výsledek zadávacího řízení předložíme radě města. Pokud ho schválí, začne běžet lhůta pro podání námitek. V případě, že žádné neobdržíme, dojde k podpisu smlouvy,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Dokončení stavby je plánováno na konec února roku 2020. „Hlavní práce, které uzavřou celý stadion, by měly být hotové do začátku hokejové sezony 2019/2020, aby hokejový klub i oddíl krasobruslení mohly ledovou plochu využívat jen s nezbytnými omezeními,“ upřesnila. K těmto pracím patří zemní práce se základovými konstrukcemi, kabelovými a trubními rozvody umístěnými v zemi, bourací práce ve stávajících konstrukcích, železobetonové konstrukce, schodiště a betonovou desku pod tribunou. „Všechny tyto činnosti musejí být ukončeny do 31. srpna, a to z důvodu zamezení prašnosti a bezpečného užívání ledové plochy,“ dodala Klára Hazuchová.

Severní tribunou modernizace zimního stadionu neskončí. V další etapě se počítá s vybudováním nového vstupního objektu od Petrovické ulice a objízdné komunikace a parkovacích míst kolem zimního stadionu. „Studii venkovních ploch, která řeší přístup veřejnosti i složek integrovaného záchranného systému a zvýšení počtu parkovacích míst, již máme k dispozici. Počítá s tím, že v okolí stadionu vznikne 181 parkovacích míst, včetně sedmnácti stávajících a tří stání pro autobusy. Místo pro ně vznikne mezi atletickým a zimním stadionem a také pod současnými unimo buňkami, které budou po úplném dokončení modernizace stadionu odstraněny. To by mohlo být do tří let,“ řekla vedoucí odboru veřejných zakázek.

Zimní stadion Krystal se nachází v Petrovické ulici. Původně se jednalo jen o nekrytou ledovou plochu se zázemím, vytvořeným z unimo buněk. Ledová plocha byla zastřešena v roce 2003, s modernizací stadionu se pak začalo o čtyři roky později. Došlo na rekonstrukci ledové plochy a k výstavbě jižní tribuny se šatnami a zázemím. Vloni bylo instalováno zařízení pro odvod tepla a kouře, čímž byla splněna podmínka k navýšení kapacity stadionu.

Zdroj: MěÚ Krnov