BRUNTÁL | Příprava realizace zimního stadionu se posunula o významný kus dopředu. Po jednání s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou je nyní také jasněji i v otázce financování celého záměru.

Vizualizace zimního stadionu

Výstavbě zimního stadionu dalo zastupitelstvo zelenou v roce 2017 a přípravy od té doby průběžně pokračují. Je dokončen návrh dispozice zimního stadionu včetně dopravního řešení a je zpracována kompletní dokumentace pro územní rozhodnutí. Samotné stavební povolení by mělo být podle harmonogramu vydáno v první polovině příštího roku.

Město se nevěnuje pouze přípravě stavebního projektu, ale vyvíjí také úsilí k zajištění financování projektu.

Představitelé města – místostarosta Bc. Martin Henč, radní Ing. Jan Meca a vedoucí odboru správy majetku Bc. Michal Kafura – se koncem září v Praze setkali s předsedou Národní sportovní agentury Milanem Hniličkou, s nímž diskutovali o možnostech získání dotace, která by pokryla část nákladů.

„Byli jsme velmi mile překvapeni vstřícným přijetím v Poslanecké sněmovně. Hovořili jsme také o termínech dokončení realizace projektu, DPH, dalších konzultacích a osobní návštěvě pana Hniličky u nás ve městě. Předmětem zájmu bylo i stanovení kritérií pro poskytování dotací na sport, přičemž se všichni zúčastnění shodli na nutnosti inovovat stávající podmínky jak na úrovni celostátní, tak také oblastní,“ řekl místostarosta města Bc. Martin Henč.

V polovině příštího roku připravuje nově zřízená agentura dotační program, do něhož se město zapojí s cílem získat podstatnou část peněz na zajištění stavby. Ačkoliv zatím nejsou známy detaily dotačního titulu, předseda agentury označil bruntálský projekt jako vhodný k financování z tohoto programu.

Dle získaných informací by dotace mohla pokrýt zhruba třetinu z celkových nákladů projektu, předpokládaných ve výši okolo 150 milionů korun. Tato částka zahrnuje kromě vybudování samotného víceúčelového zimního stadionu také náklady na související dopravní infrastrukturu a úpravu okolního zázemí včetně rekonstrukce volejbalových kurtů, výsadbu nové zeleně a podobně.

Nový zimní stadion bude umístěn na pozemku hřiště SPŠ a OA Bruntál, který město získá bezplatně od Moravskoslezského kraje. Součástí projektu je kromě zřízení nových parkovacích míst také vybudování autobusové zastávky pro MHD a propojovacího chodníku od wellness centra k parku. Oproti současnému stavu bude příjezdová komunikace řešena obousměrně. Areál počítá s územní rezervou pro možné vybudování přírodního amfiteátru.

JAK BUDE „ZIMÁK“ VYPADAT?
Objekt zimního stadionu je navržen na ploše 3580 m2. Ledová plocha má rozměry 26×60 m a je zastřešena obloukovou konstrukcí výšky 15 m a délky 66,5 m. Nosnou konstrukci zázemí tvoří monolitické železobetonové sloupy, průvlaky a příčné betonové nosné stěny doplněné vyzdívkami. Konstrukce tribuny pro 185 diváků bude prefabrikovaná.

Objekt reaguje na současnou architekturu: fasáda objektu je hmotově i materiálově rozdělena na tři části. První část tvoří oblouková konstrukce, druhou část tvoří první nadzemní podlaží s omítkou v šedé a bílé barvě. Třetí část tvoří dominantní druhé nadzemní podlaží obložené tahokovem.

Vstup do objektu je situován doprostřed hmoty objektu ve směru od městského parku. V prvním nadzemním podlaží se nachází 10 šaten pro hokejisty, šatna pro veřejné bruslení včetně hygienického zázemí, kancelář, velín, brusírna, sušicí místnosti (na hokejovou výstroj), sklady, rozcvičovna a technologie ledové plochy. V druhém nadzemním podlaží se nachází bufet pro 80 lidí se zázemím a venkovní terasou s pergolou, tribuna pro diváky s hygienickým zázemím a klubovna domácího týmu.

„Jsem rád, že po dlouhých pěti letech úsilí se dostávají projekční práce do poslední fáze, a budu doufat, že se nám podaří příští rok zahájit stavbu,“ uvedl zmocněnec pro stavbu zimního stadionu Rady města Bruntálu Ing. Jan Meca.

Zdroj: MěÚ Krnov

Vizualizace zimního stadionu

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.