KRNOV | V objektu zimního stadionu Krystal v minulých dnech skončily stavební práce, jejichž výsledkem je instalace zařízení pro odvod kouře a tepla, montáž ovládacích pohonů na vstupní, provozní i únikové dveře a vybudování oddělené místnosti pro umístění elektrických rozvaděčů. Městskou zakázku za 3,5 milionu korun realizovala firma Agist. 

Foto: MěÚ Krnov

„Po vyřešení odvodu kouře a nouzových východů musíme ještě splnit požadavek hasičů na instalaci vypínačů pro zajištění odstávky napájení elektroinstalace v době jejich zásahu. Tím splníme bezpečnostní normy pro to, aby se na jižní tribunu mohly vrátit odmontované sedačky,“ uvedl místostarosta Michal Brunclík.

Splněním veškerých požadavků na požární bezpečnost stavby bude zároveň dokončena druhá ze čtyř etap modernizace zimního stadionu. „Další krokem je aktualizace projektové dokumentace třetí etapy, která zahrnuje vybudování severní tribuny se šatnami i zázemím. Aktualizaci bychom chtěli mít hotovou do jara příštího roku a pokud zastupitelé zařadí zimní stadion mezi investiční priority, bylo by možné se do třetí etapy realizačně vrhnout ještě v roce 2018. Vybudování severní tribuny by umožnilo zkapacitnit divácký sektor a mohli bychom konečně odstranit nevzhledné unimo buňky u hlavní budovy, které slouží jako prozatímní šatny,“ dodal Michal Brunclík. K dokončení modernizace sportoviště pak bude scházet už jen zřízení hlavního vstupu z Petrovické ulice.

Do jara 2018 by měla vzniknout také koncepční studie řešení venkovního prostoru, jež bude kromě jiného zahrnovat návrh na umístění fitness zóny, která zvítězila v pilotním ročníku participativního rozpočtu, řešení přístupu veřejnosti a složek integrovaného záchranného systému, parkování nebo pěší vazby.

Zimní stadion v Krnově se nachází v Petrovické ulici. Původně se jednalo jen o nekrytou ledovou plochu se zázemím, vytvořeným z unimo buněk. Ledová plocha byla zastřešena v roce 2003, s modernizací stadionu se pak začalo o čtyři roky později. Došlo na rekonstrukci ledové plochy a k výstavbě jižní tribuny, pod kterou vznikly šatny a potřebné zázemí. V roce 2012 prošlo rekonstrukcí čpavkové hospodářství a letos město zakoupilo mobilní umělý povrch, který umožnil využití zimního stadionu i mimo hokejovou sezonu. Tím byl učiněn první krok k multifunkčnosti haly, která podle původního projektu má po realizaci všech čtyř etap pojmout až dva tisíce diváků.

Zdroj: MěÚ Krnov