BRUNTÁL | Vítání nových občánků Bruntálu proběhlo v sobotu v městské obřadní síni. O program se postaraly děti ze Soukromá ZŠ AMOS Bruntál. Děti dostaly dárky od zástupců města a v rámci projektu S knížkou do života / Bookstart také od Městské knihovny Bruntál.

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Pokud máte miminko, má trvalé bydliště v Bruntále a chcete se Vítání občánků zúčastnit, další informace a přihlášku najdete zde:
Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou