MĚSTO ALBRECHTICE | V sobotu 5. května 2018 proběhlo slavnostní vítání nových občánků. Místostarosta Martin Špalek, přivítal v obřadní síni městského úřadu 5 ze 7 pozvaných dětí, jejich rodiče a další rodinné příslušníky.

Foto: MěÚ Město Albrechtice

Po slavnostním projevu  každá maminka obdržela kytičku a pro své dítě malý finanční dar města. Nakonec se všichni přítomní rodinní příslušníci zapsali do kroniky Sboru pro občanské záležitosti nebo si nafotili památeční fotografie u kolébky. Přejeme novým občánkům krásný život plný lásky, radosti a štěstí.

Zdroj: MěÚ Město Albrechtice