BRUNTÁL | Na konci září v Bruntále proběhlo další vítání občánků. Starosta Bruntálu Martin Henč přivítal mezi občany města třináct dětí. Součástí slavnostního ceremoniálu bylo vystoupení dětí ze Soukromá ZŠ AMOS Bruntál. V rámci projektu S knížkou do života / Bookstart dostaly děti dárečky také od Městská knihovna Bruntál.

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Foto: Město Bruntál – město mezi horami a vodou

Zdroj: Město Bruntál – město mezi horami a vodou