BRUNTÁL | V obřadní síni proběhlo v sobotu 12. listopadu 2022 vítání nových občánků města Bruntálu. Dětem zazpívali školáci ze Soukromé ZŠ AMOS Bruntál. Pracovníci Městské knihovny Bruntál na vítání občánků představili nový projekt Bookstart – S knížkou do života a předali dětem dárečky.

Foto: MěÚ Bruntál