DÍVČÍ HRAD (FOTO) Na obecním úřadě v Dívčím Hradě se konal tradiční obřad – vítání nových občánků. Této milé povinnosti se zhostil starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk. V kulturním programu vystoupily děti z mateřské školy Dívčí Hrad. Vítání nových občánků proběhlo v pondělí 20. května 2019.

„Vítání občánků je v naší obci tradicí a já jsem rád, že ji stále udržujeme. Je to veřejné poblahopřání rodičům k narození jejich potomka a poděkování jim za to, že do obce přivedli nového občana,”řekl starosta Dívčího Hradu Jan Bezděk. Jako vzpomínku na slavnostní přivítání děti obdržely dárek a maminky kytičku. Na závěr rodiče podepsali pamětní list.