KRNOV | Tento měsíc budou zahájeny dlouho očekávané stavební úpravy školního hřiště u základní školy na Dvořákově okruhu. Přeměna zastaralého hřiště na moderní víceúčelový prostor nejen pro žáky školy, ale i veřejnost, bude dokončena do poloviny prosince letošního roku a bude stát bezmála 6,4 milionu korun.

Foto: Koordinační situace (černým fixem označeny stromy ke kácení)

Investiční akce se skládá ze tří částí. „Stavba je rozdělena na vybudování víceúčelového hřiště, přístavby, v níž budou toalety a sklad, a kanalizace od nových toalet. Ta bude provedena jako první, jelikož vede pod běžeckým oválem,“ uvedl Zbyněk Moravec z odboru veřejných zakázek.

Víceúčelové hřiště o rozměru 17 krát 28 metrů bude disponovat lajnováním na basketbal, tenis, volejbal a malou kopanou, chybět nebude sektor pro skok do dálky, tréninková plocha hodu na koš, čtyři nové běžecké dráhy na šedesátimetrové rovince, z nichž tři dráhy budou přecházet do oválu dlouhého 190 metrů. V prostoru se objeví také nové lavičky, odpadkové koše, stojany na kola a stožáry osvětlení herního hřiště, dojde také na nové oplocení a opravu kamenné zdi, která dělí hřiště od hasičské zbrojnice.

Co se týká ploch na hřišti, ty budou z různých materiálů. „Zpevněné přístupové a komunikační plochy jsou navrženy z betonové zámkové dlažby v přírodní barvě, plocha hřiště a běžeckých drah bude z umělého vodě propustného povrchu, jehož barevné řešení bude upřesněno se zástupci školy. Zbylé plochy budou zatravněny,“ upřesnil Zbyněk Moravec. Přístup na hřiště z veřejného prostranství bude, stejně jako výškové uspořádání zpevněných ploch a hřiště, bezbariérový.

Přestože projekt byl upraven tak, aby stávající zeleň byla zachována v co největší míře a uprostřed hrací plochy například zůstane stát mohutný buk lesní, hřiště zabere více místa a bude mu muset ustoupit devět stromů. Jde o pět javorů, dvě lípy, smrk a dub, z nichž většina se nachází na vzdálenější straně od budovy školy.

„Za vykácené stromy, jejichž hodnota je vyčíslena podle výpočtu bodové hodnoty stromu, na více než milion korun, jsme nařídili městu Krnov náhradní výsadbu 74 stromů. Jednatřicet stromů, jeřábů, morušovníků a jedlých kaštanů, bude vysazeno na kopečku „U Pěti borovic“ nad letištěm, 24 lip v aleji v ulici Nové Cvilínské, 12 krajinářských jabloní bude dosazeno podél výpadovky na Bruntál a sedm platanů se objeví v pásu podél Albrechtické ulice. Městu byla určena také pětiletá, tedy maximálně možná, doba následná péče o dřeviny, která spočívá v zálivce, výchovném řezu, odplevelení či údržbě kotvení,“ řekl Dušan Martiník z odboru životního prostředí.

Zdroj: MěÚ Krnov