KRNOV | U základní školy na Dvořákově okruhu pokračuje oprava školního hřiště asi nejdůležitější etapou celé stavby – zhotovením podkladních vrstev na běžeckém oválu, v sektoru pro skok daleký a také na ploše, kde vznikne víceúčelové hřiště.

Foto: MěÚ Krnov

S položením finální vrstvy z elastického materiálu v červené a modré barvě se počítá na začátku jara. Kompletně dokončené hřiště by pak mělo začít sloužit nejen žákům školy, ale i veřejnosti v polovině května příštího roku.

„Původně mělo být hřiště dokončeno ještě letos, ale do průběhu stavby zasáhla řada okolností, s nimiž se původně nepočítalo. Především se zvětšil rozsah stavebních prací, které souvisejí se sousední budovou základní školy. Město, jako její vlastník, připravuje opravu střechy, včetně rekonstrukce hromosvodu. Aby se za rok, dva nemusely rozebírat nové zpevněné plochy, uzemnění hromosvodů řešíme už nyní, stejně jako práce spojené s připravovanou sanací základového zdiva,“ uvedl Zbyněk Moravec z odboru veřejných zakázek.

Mimo jiné došlo také k navýšení délky kanalizačních přípojek k dešťovým svodům z tělocvičny a hlavní budovy, které je rovněž nutné provést už teď, aby se v budoucnu nemuselo zasahovat do upravených ploch. Prací navíc je i oprava povrchu zdi, dělící hřiště od hasičské zbrojnice, aby do sportovního areálu nemuseli znovu vstupovat řemeslníci.

Větší rozsah prací způsobil nejen prodloužení realizace, ale také navýšení ceny. Ta se z původních 6,4 milionu korun zvýšila na sedm milionů korun.

Rekonstrukce školního hřiště se skládá z několika částí. Kromě opravy samotného hřiště zahrnuje vybudování přístavby, v níž budou toalety a sklad, výstavbu kanalizace od nových toalet a rekonstrukci oplocení.

Hřiště po dokončení nabídne čtyři běžecké dráhy na šedesátimetrové rovince, z nichž tři budou přecházet do oválu dlouhého 190 metrů, sektor pro skok do dálky, tréninkovou plochu pro hod na basketbalový koš a víceúčelové hřiště o rozměru 17 krát 28 metrů, které bude disponovat lajnováním na basketbal, tenis, volejbal a malou kopanou. V prostoru se objeví také stožáry osvětlení herního hřiště a mobiliář – lavičky, odpadkové koše nebo stojany na kola. Přístup na hřiště z veřejného prostranství bude, stejně jako výškové uspořádání zpevněných ploch a hřiště, bezbariérový.

Zdroj: MěÚ Krnov

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.