MSK | Blíží se svátek Památka zesnulých, lidově zván také „Dušičky“. Tento svátek je již pomalou předzvěstí ponurého období, které s sebou přináší změnu počasí. Časté mlhy, zkracování denního svitu a s tím spojena snížená viditelnost, mohou komplikovat život nejen řidičům, ale i chodcům, cyklistům a dalším účastníkům silničního provozu.

Foto: ilustrační – Pixabay

Období Dušiček doléhá také na plynulost a bezpečnost silničního provozu. Za volant často usedají sváteční řidiči, kteří se denně na cestách nepohybují. Zkušenější řidiči by tak měli na tento fakt pamatovat a „vyzbrojit“ se větší mírou tolerance a obezřetnosti. Reakce starších řidičů či chodců totiž nemusí být v souladu s našimi předpoklady.

Vzhledem k prodlužování doby snížené viditelnosti je na místě zejména pěším účastníkům silničního provozu připomenout, aby ještě než se na cestu vydají, důkladně zvážili barvu svého oblečení, případně použití reflexního prvku jako doplňku oblečení. Ruku v ruce s problematikou osvětlení a viditelností chodců, je přecházení silnice. Tu pokud možno přecházíme na místech k tomu určených (přechody, podchody, nadchody).

Před vstupem na přechod pro chodce je vždy nutné přesvědčit se, zda o nás řidiči vozidel v obou směrech ví. To znamená navázat oční kontakt, počkat, až vozidla zastaví a poté bezpečně přejít na druhou stranu. Spoléhat na absolutní přednost se v žádném případě nevyplácí.

Tak jako každý rok i letos v těchto dnech předpokládáme zvýšený provoz na silnicích, který s sebou může přinést také vyšší riziko vzniku dopravních nehod. Tým moravskoslezských policistů bude zejména v okolí hřbitovů, ale i na příjezdových cestách k nim, připraven regulovat provoz a současně dohlížet na bezpečnost chodců a dalších účastníků silničního provozu.

Návštěvníci hřbitovů se zase mohou setkat s hlídkujícími policisty, kteří budou zajišťovat jejich bezpečnost, neboť právě v těchto dnech dochází ke zvýšené majetkové trestné činnosti.

A ještě jedna rada na závěr. Cestujete-li na hřbitov vozem, nenechávejte v něm viditelně žádné věci. I zdánlivá maličkost může přilákat zloděje. Krádeže věcí z vozidel patří mezi nejčastěji páchanou majetkovou trestnou činnost.

Zdroj: por. Mgr. Lenka Sikorová