KRNOV | Plánujete letní zahraniční dovolenou a potřebujete si vyřídit cestovní doklad? Nejvhodnější termín, kdy čekací doba je minimální, nastal právě teď. Čím později na úřad přijdete, tím delší čas strávíte v čekárně.

Foto: ilustrační – Pixabay

Občanům České republiky se vydává cestovní pas ve lhůtě 30 dnů, je-li žádost podána na zastupitelském úřadě v zahraničí ve lhůtě 120 dnů. Cestovní pas občanů do 15 let má dobu platnosti pět let, doba platnosti pasu občanů starší 15 let je deset let. Správní poplatek za vydání cestovního pasu občanům starším 15 let činí 600 korun, občanům mladším 15 let 100 korun. Správní poplatek se vybírá při podání žádosti a je možné jej uhradit hotově či platební kartou.

Na poslední chvíli…

V případě, že jste se rozhodli vycestovat do zahraničí na poslední chvíli a nejste držitelem platného cestovního pasu, lze řešit tuto situaci podáním žádosti o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů. Tato možnost je dána občanovi České republiky na základě jeho žádosti podané u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Cestovní pas vydaný ve zkrácené lhůtě je plnohodnotný cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji, který je platný na dobu 10 let u občana staršího 15 let. U občana mladšího 15 let činí doba platnosti tohoto pasu 5 let. Tento pas je vydáván za zvýšený správní poplatek, a to ve výši 4000 korun v případě žádosti občana staršího 15 let, ve výši 2000 korun v případě žádosti pro občana do 15 let věku.

Občanský průkaz

V případě cesty do zemí Evropské unie a dále Islandu, Norska, Lichtenštejnska, Švýcarska, Albánské republiky, Bosny a Hercegoviny, Černé Hory, Makedonské republiky a Srbské republiky lze jako cestovní doklad použít i platný občanský průkaz. Cestovat na občanský průkaz mohou i občané mladší 15 let.  Ministerstvo vnitra ČR nedoporučuje používat občanské průkazy s oddělenou vyznačenou částí (s odstřiženým rohem) z důvodu změny povinných údajů zapsaných v občanském průkazu, protože odstřižení rohu by v případě prokazování totožnosti držitele ve státě Evropské unie mohlo být považováno za vyznačení neplatnosti občanského průkazu anebo za jeho poškození.

Rezervační systém

Pokud nemáte čas na čekání v čekárně, můžete se elektronicky objednat na konkrétní den a čas. A to prostřednictvím online rezervačního formuláře, který najdete na webu města krnov.cz v dlaždici „Online služby“.

Obsazenost na přepážkách 

Kolik lidí čeká na vyřízení cestovního pasu nebo občanského průkazu, můžete zjistit prostřednictvím online služby „Obsazenost na přepážkách“, kterou najdete na webu města krnov.cz v dlaždici „Online služby“ pod heslem „Monitoring pobočky“. Pod online službami na webu města najdete i web kameru, jejímž prostřednictvím můžete nahlédnout do čekárny.

Bližší informace k žádosti o vydání cestovního pasu a občanského průkazu

Městský úřad Krnov

odbor správní

oddělení matriky, občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel

úsek občanských průkazů a cestovních dokladů

Hlavní náměstí 96/1

794 01  Krnov

tel.: 554 697 310-313

DROZD

Každý občan České republiky má možnost pro případ vycestování do zahraničí se dobrovolně zaregistrovat do sytému Dobrovolné registrace občanů České republiky při cestách do zahraničí (DROZD). Poskytnuté informace slouží Ministerstvu zahraničních věcí ČR k poskytování rychlé pomoci občanům v nouzi a účinnému organizování pomoci v případě přírodních katastrof i sociálních nepokojů. Systém umožňuje rozesílání hromadných e-mailů a SMS všem zaregistrovaným osobám, které se v daném cizím státě nacházejí, a tím jim poskytovat důležité informace nebo je včas varovat před hrozícím nebezpečím.

 

Zdroj: MěÚ Krnov