MSK | Policisté krajského ředitelství se v uplynulém období zaměřili na kontrolu chodců. Dopravně bezpečnostní opatření proběhlo od 26. února také na území okresu Bruntál.

Foto: Policie ČR

Chodci patří mezi nejzranitelnější účastníky silničního provozu (společně s cyklisty). Mezi priority dopravní policie našeho krajského ředitelství patří právě věnování maximální pozornosti této skupině, přičemž letošní aktivity navazují na ty realizované v roce 2017 a v předchozích letech.

V uvedených dvou týdnech se kontrolou chodců napříč celým Moravskoslezským krajem zabývalo přes 1000 policistů z dopravní i pořádkové policie. Akce probíhaly v době snížené viditelnosti – za soumraku či svítání, nebo v noční době. Policisté měli stanoviště jak v obcích, tak mimo ně. Mimo obce se zaměřili na pohyb chodů za snížené viditelnosti na pozemních komunikacích a jejich viditelnost. Zákon stanoví, že pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Důležitost užívání reflexních prvků, současně i správnost jejích používání, je více než zřejmá. Jedná se o aktivitu cílenou k eliminaci dopravních nehod, především tedy střetů vozidel s chodci. Pro řidiče se chodec, který řádně užije reflexní prvky, stává „viditelný“ a může na jeho pohyb po komunikaci včas zareagovat.

Policisté v rámci uvedeného opatření kontrolovali rovněž dodržování ostatních pravidel silničního provozu, a to jak chodci, tak řidiči motorových vozidel.

Přejděme k výsledkům opatření zaměřeného na chodce: Policisté zkontrolovali celkově 403 chodců (v silničním provozu mimo obec za snížené viditelnosti), přičemž 391 z nich mělo povinný reflexní prvek. Zbývajících dvanáct přestupků vyřídili policisté v příkazních řízení.

Policisté zaznamenali v rámci akci celkově 91 přestupků, kterých se chodci dopustili. V těchto kontrolách chodců budou moravskoslezští policisté pokračovat, a to jak v rámci běžného výkonu služby, tak realizacemi akcí nárazového charakteru.

Z hlediska kontrol vozidel a řidičů jsou výsledky následující: Policisté zkontrolovali 3 140 vozidel. Zjistili celkem 397 dopravních přestupků, přičemž 371 z nich vyřídili v příkazním řízení (souhrnná výše téměř 100 000 korun). Zbývající přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Policisté zjistili 23 případů překročení stanovené maximální rychlosti, 28 případů nepoužití bezpečnostních pásů, 6 řidičů usedlo za volant pod vlivem alkoholických nápojů. Nevyhovující technický stav mělo 62 vozidel.

Zdroj: Policie ČR