MSK | Blížící se prázdniny skýtají radost pro děti a dospělé v podobě vytouženého volna a odpočinku. Ovšem hromadné „stěhování národů“, spočívající v přesunech nejen do vyhlášených evropských jižních letovisek, ale také na chaty a chalupy, sebou přináší zvýšený provoz na silnicích násobený možnou nesoustředěností spojenou s předchozími hektickými dny příprav a vyhlídkou na blížící se odpočinek.

Foto: STA Bruntálsko

Tento letní „zmatek“ si každým rokem vyberou svou krutou daň v podobě dopravních nehod, mnohdy s těmi nejkrutějšími následky. Ze zkušeností minulých let policisté předpokládají, že prázdninové dny, hlavně přelom června a července, mohou být spojeny se zvýšeným počtem dopravních nehod a jistou mírou agrese v silničním provozu.

Moravskoslezští policisté tuto léty ověřenou zkušenost neberou na lehkou váhu. V rámci celorepublikové dopravně bezpečnostní akce zvýší dohled nad bezpečností silničního provozu, a to od 22. června do 8. července. Kontroly budou probíhat ve vytipovaných dnech a na vytipovaných stanovištích na území celého Moravskoslezského kraje.

V rámci avízované dopravně bezpečnostní akce budou policisté ve zvýšené míře kontrolovat převážně dodržování povolené rychlosti a způsobu jízdy, technický stav motorových vozidel, telefonování během jízdy. V jejich hledáčku bude také používání bezpečnostních pásů a zádržných systémů při přepravě dětí. Zkrátka, zaměří se na důkladnou kontrolu obecně platných ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích.

Pro naplnění preventivního účelu celé akce se s policejními hlídkami mohou řidiči setkat hlavně na silnicích s vyšší intenzitou dopravy, komunikacích v turisticky vyhledávaných a významných oblastech a v místech, kde ze  zkušeností z předchozích let hrozí větší riziko nehodovosti. Policisté počítají také s tím, že rozmístění hlídek zvolí podle aktuální situace a podle vlastního vyhodnocení dopravně bezpečnostní situace v dané lokalitě.

Závěrem

Vzhledem ke každodenní situaci na našich silnicích je zřejmé, že bezpečnostní akce obdobného charakteru mají svůj význam a jsou více než potřebné. Řidiči se musí připravit na skutečnost, že nejméně počátkem července se budou na svých cestách setkávat častěji s policejními hlídkami, a to nejen v Moravskoslezském kraji. Hlavním smyslem těchto kontrol je prevence. Ze smutných statistik dopravní nehodovosti jasně vyplývá, že je nutné nejen řidičům motorových vozidel, ale také spolujezdcům a všem ostatním účastníkům silničního provozu, neustále připomínat povinnosti vyplývající ze zákona o provozu na pozemních komunikacích, a tím v co nejvyšší možné míře snižovat rizika vzniku dopravních nehod a jejich následků.

Zdroj: Policie ČR