BRUNTÁL | Do svého finále vstupuje renovace atria na bruntálském Petrině. Práce běží už od loňského roku a poměrně pomalu, což je dáno komplikovanými podmínkami stavby.

Foto: MěÚ Krnov

Staveniště atria
Z atria byla dosud odstraněna veškerá přebytečná zemina, byly vybetonovány základy v místech hlediště a osazeny obrubníky. S současné době probíhá betonáž konstrukce posezení z pohledového betonu. Práce jsou náročné na přesnost – za tímto účelem si musel zhotovitel nechat vyrobit speciální bednění. Na betonové základy budou posléze umístěny dřevěné sedáky.

Zahájeny už byly i práce na jevišti a celý prostor tak začíná získávat podobu konkrétního uspořádání po renovaci.

Veškeré práce však značně komplikují omezené možnosti, jak do atria umístit stavební materiál. Stejný problém, který stavbu pozdržel, se týkal i vyvezení přebytečné zeminy z vnitřního prostoru Petrina. Jediným způsobem zabezpečení logistiky materiálu je využití malého průjezdu vedle kaple, jehož část slouží za normálních okolností jako vstup do knihovny. Ochránit před poškozením se musel i žulový chodník vedoucí do průjezdu.

Dílo má být dokončeno o prázdninách, tak, aby atrium svému novému účelu sloužilo od nadcházejícího příštího školního roku. Kromě toho, že celou kulturní památku esteticky dotvoří, bude sloužit jako oddychová plocha pro uživatele objektu, svým charakterem umožní i pořádání školních akcí, přednášek, klasickou výuku, divadelní a hudební produkce. Samozřejmostí bude bezbariérový přístup.

Petrin získá venkovní zázemí pro nejrůznější aktivity všech organizací, které zde sídlí, tedy základní školy, „pobočky“ školky, Střediska volného času a Městské knihovny Bruntál.

Zdroj: MěÚ Bruntál

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.