BRUNTÁLSKO, NYSA | Dvě organizace zahájily společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“. V rámci přeshraniční spolupráce ho realizují Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. Zapojena jsou obě jejich zpravodajství – STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie.

Foto: STA Bruntálsko

Společnost Studio STA – multimediální agentura o.p.s. a Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne v loňském roce uzavřely mezi sebou memorandum o česko-polské přeshraniční spolupráci. Jejich aktivity se soustředí na podporu a propagaci obou regionů v rámci zpravodajství STA Bruntálsko a Nowiny Nyskie. Obě organizace zahájily společný projekt „Česko-polská cesta po regionu“, který je financovaný z prostředků Evropského fondu pro Regionální rozvoj prostřednictvím Euroregionu Praděd z Programu INTERREG V-A. Stalo se tak na Česko-polském pracovním setkání u Niské přehrady v pátek 25. února 2022.

„Součástí pracovního setkání na polské straně hranice, kde jsme probírali dílčí úkoly v rámci realizace projektu, jsme zároveň vyhlásili fotografickou soutěž „Moje oblíbené místo“. Od této doby až do podzimu bude možné do soutěže zasílat fotografie ze zajímavých lokalit. Na konci roku nás čeká slavnostní závěrečný večer s vyhodnocením projektu a vyhlášením výsledků fotografické soutěže,“ přiblížila realizaci projektu ředitelka Studia STA – multimediální agentury o.p.s. a šéfredaktorka zpravodajství STA Bruntálsko Zdeňka Spurná.

Projekt podpoří česko-polskou spolupráci, rozvoj měst a obcí v oblasti kulturních a společenských tradic a zvyků, spolupráci mezi oběma organizacemi. „Během roku se bude pracovat na šesti výstupech z atraktivních a destinačních míst v našem regionu, a to formou multimediálních aktivit na české i polské straně,“ pokračovala ředitelka Studia STA Zdeňka Spurná.

Během této činnosti bude probíhat aktivní spolupráce a komunikace mezi zástupci české i polské strany. „Jsme velmi rádi za společné partnerství a zapojení se do aktivit projektu. Budeme se tak spolupodílet nejenom na propagaci zajímavých míst, ale i prohlubovat česko-polské přátelství a překonávat jazykové bariéry mezi českým a polským jazykem,“ v závěru dodal v rámci zahájení projektu prezident Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne a šéfredaktor NowinNyskich Piotr Wojtasik.

Podrobnosti k fotografické soutěži najdete zde…

Foto: STA Bruntálsko

Trasa czesko-polska będzie prowadzić przez region Bruntál

NYSA, BRUNTÁLSKO | Obie organizacje uruchomiły wspólny projekt „Czesko-polska droga przez region”. W ramach współpracy transgranicznej realizuje go Studio STA – multimediální agentura o.p.s. oraz Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne. W projekcie zaangażowane są ich serwisy informacyjne – STA Bruntálsko i Nowiny Nyskie.

Firma Studio STA – multimedialní agentura o.p.s. i Nyskie Towarzystwo Społeczno Kulturalne zawarły w zeszłym roku memorandum o czesko-polskiej współpracy transgranicznej. Ich działania skupiają się na wspieraniu i promocji obu regionów w ramach działalności prowadzonej przez STA Bruntálsko i Nowiny Nyskie. Obie organizacje uruchomiły wspólny projekt „Czesko-polska droga przez region”, który jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Euroregionu Pradziad z Programu INTERREG V-A. Rozpoczęcie miało miejsce na czesko-polskim spotkaniu roboczym nad Jeziorem Nyskim w piątek, 25 lutego 2022 r.

„W ramach spotkania roboczego po polskiej stronie granicy, na którym omawialiśmy zadania cząstkowe w ramach projektu, ogłosiliśmy także konkurs fotograficzny „Moje ulubione miejsce”. Do jesieni będzie można przesyłać na konkurs zdjęcia z ciekawych lokalizacji. Pod koniec roku odbędzie się uroczysty wieczór podsumowujący projekt, na którym ogłosimy wyniki konkursu fotograficznego,” wyjaśnił dyrektor Studio STA – multimediální agentura o.p.s. oraz redaktor naczelny STA Bruntálsko Zdeňka Spurná.

Projekt będzie wspierał współpracę czesko-polską, rozwój miast i gmin w zakresie tradycji i obyczajów kulturowych i społecznych oraz współpracę obu organizacji. „W ciągu roku będziemy pracować nad prezentacją sześciu atrakcyjnych miejsc naszego regionu, w formie działań multimedialnych po stronie czeskiej i polskiej,“ kontynuował dyrektor Studia STA Zdeňka Spurná.

Podczas tej działalności prowadzona będzie aktywna współpraca i komunikacja pomiędzy przedstawicielami strony czeskiej i polskiej. „Bardzo się cieszymy ze wspólnego partnerstwa i zaangażowania w działania projektowe. W ten sposób nie tylko będziemy uczestniczyć w promocji ciekawych miejsc, ale także pogłębimy czesko-polskie przyjaźnie i pokonamy bariery językowe między językiem czeskim a polskim,“ podsumowuje prezes Nyskiego Towarzystwa Społeczno Kulturalne i redaktor naczelny NowinNyskich Piotr Wojtasik.