BRUNTÁL | Přípravy východního obchvatu Bruntálu pokračují podle plánu. Ředitelství silnic a dálnic ČR vyhlásilo výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Foto: Vizualizace východního obchvatu Bruntálu z videoprezentace ŘSD

Informaci potvrdil Miroslav Mazal z týmu komunikace ŘSD ČR. Výběrové řízení bylo vyhlášeno 7. listopadu.  Zahájení stavby je naplánováno na příští rok. Letos proběhly přípravy území. Šlo především o kácení dřevin.

 

Přípravy výstavby Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa probíhají již řadu let, jde o velmi náročnou stavbu. Dle současných plánů ŘSD ČR by měla být hotová v roce 2027.

 

Východní obchvat naváže na komunikaci jižně od města (směr Olomouc) v místě před stávající čerpací stanicí, bude pokračovat na severovýchod, kde prostřednictvím několika přemostění překročí železniční trať, čističku odpadních vod a protne údolí Černého potoka.

Dále projde sedlem Zaječího vrchu a pokračuje po západním úbočí Kozince. Trasa silnice pak pokračuje na sever přes železniční trať ke stávajícímu obchvatu Oborné, kde se připojí.

 

Na tolik očekávanou akci chceme navázat další významnou dopravní stavbou. A to projektem nové komunikace, která zpřístupní severní průmyslovou zónu přímým napojením na obchvatovou komunikaci, doplnil místostarosta Petr Rys.

 

Středem Bruntálu prochází významné tranzitní trasy pro vnitrostátní i mezinárodní dopravu. Východní obchvat má z centra města odvézt především provoz ve směrech Olomouc – Krnov.  Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa má odlehčit dopravní situaci ve městě a zmírnit dopady negativních vlivů plynoucích z nadměrného provozu na zdejší obyvatele.

 

I když je to akce ŘSD, město Bruntál, mám na mysli hlavně bývalé vedení města, to stálo mnoho let vynaloženého úsilí a vyjednávání. Přeji si, aby další nastartované investiční akce měly úspěšné pokračování,“konstatoval starosta města Bruntálu Martin Henč.

Zdroj: MěÚ Bruntál

Foto: Vizualizace východního obchvatu Bruntálu z videoprezentace ŘSD

Foto: Vizualizace východního obchvatu Bruntálu z videoprezentace ŘSD

Foto: Vizualizace východního obchvatu Bruntálu z videoprezentace ŘSD

Foto: Vizualizace východního obchvatu Bruntálu z videoprezentace ŘSD

Foto: Vizualizace východního obchvatu Bruntálu z videoprezentace ŘSD