BRUNTÁL | Přípravy na stavbu silnice I/45 – východní obchvat I. etapa pokračují. V současnosti probíhá schvalování geometrických plánů v katastru nemovitostí. Zahájeno bylo jednání s vlastníky staveb a pozemků, jichž se stavba dotkne. Podle Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) stále platí, že se začne stavět v roce 2023.

ŘSD již začalo jednat s majiteli nemovitostí, které budou muset stavbě obchvatu ustoupit. Mělo by jít přibližně o třicet vlastníků. Stavbě stojí v cestě dva rodinné domy a čerpací stanice. „Předpokládá se, že bude vykupováno cca pětačtyřicet pozemků, ostatní budou bezúplatně převedeny, nebo zajištěny jiným zákonným způsobem,“ doplnil výčet Miroslav Mazal z komunikačního týmu ŘSD. Jednání s majiteli nemovitostí byla zahájena v létě. „V srpnu byli všichni vlastníci, dotčení trvalým záborem, pozváni na úvodní jednání, na kterém byl vysvětlen postup při majetkoprávním vypořádávání nemovitostí,“ sdělil Miroslav Mazal. Proces výkupů by měl začít v lednu.

 

V příští roce budou osloveni také majitelé dalších pozemků, jichž se stavba dotkne jiným způsobem, jako je například překládka inženýrských sítí. Vše je podmíněno schválením geometrických plánů a jejich zápisem do katastru nemovitostí. Tento proces nyní probíhá. Zároveň ŘSD jedná se Správou železniční a dopravní cesty

 

Poslední termín zahájení stavby, potvrzený ŘSD, stále platí. Začít by se mělo v roce 2023. Východní obchvat by měl být v provozu v roce 2026. Není však vyloučené, že se stavba zbrzdí. Podle Miroslava Mazala mohou termíny ovlivnit například komplikace při řešení majetkoprávního vypořádání, situace způsobená pandemií covid-19 nebo třeba i počasí.

 

Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa má odlehčit dopravní situaci ve městě. Má odvést z centra především provoz ve směrech Olomouc – Krnov. Začátek obchvatu naváže na komunikaci jižně od města (směr Olomouc) v místě před stávající čerpací stanicí, bude pokračovat na severovýchod, kde prostřednictvím několika přemostění překročí železniční trať, čističku odpadních vod a protne údolí Černého potoka. Dále projde sedlem Zaječího vrchu a pokračuje po západním úbočí Kozince. Trasa silnice pak pokračuje na sever přes železniční trať ke stávajícímu obchvatu Oborné, kde se připojí.

Zdroj: MěÚ Bruntál