BRUNTÁL | V přípravě stavby východního obchvatu Bruntálu došlo k zásadnímu posunu. Ředitelství silnic a dálnic ČR získalo povolení k jeho stavbě. Projekt, který v budoucnu může výrazně ovlivnit dopravu ve městě, je zase o něco blíže ke svému uskutečnění.

Foto: Mapka

Stavební povolení bylo vydáno v červenci a koncem srpna nabylo právní moci. A to v souladu s časovým plánem jednotlivých kroků, které ŘSD ČR (Ředitelství silnic a dálnic ČR) zveřejňuje na svých webových stránkách.

Že příprava I. etapy východního obchvatu Bruntálu zatím pokračuje správným směrem potvrdil už v létě mluvčí ŘSD ČR Miroslav Mazal. Vypořádána by měla být nyní i většina vlastníků nemovitostí, kterých se stavba dotkne.

Zároveň probíhá příprava projektové dokumentace pro provádění stavby, které je zapotřebí pro výběr stavební firmy. Výběrové řízení by se mělo uskutečnit příští rok.

Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa má odlehčit dopravní situaci ve městě a zmírnit dopady negativních vlivů plynoucích z nadměrného provozu. Středem Bruntálu totiž nyní prochází významné tranzitní trasy pro vnitrostátní i mezinárodní dopravu.

Východní obchvat má odvést z centra města především provoz ve směrech Olomouc a Krnov. Jeho začátek naváže na komunikaci jižně od města (směr Olomouc) v místě před stávající čerpací stanicí, bude pokračovat na severovýchod, kde prostřednictvím několika přemostění překročí železniční trať, čističku odpadních vod a protne údolí Černého potoka. Dále projde sedlem Zaječího vrchu a povede po západním úbočí Kozince. Trasa silnice pak pokračuje na sever přes železniční trať ke stávajícímu obchvatu Oborné, kde se připojí.

Zdroj: MěÚ Krnov