BRUNTÁL | První etapa stavby východního obchvatu Bruntálu se nachází v obvyklém stádiu vykupování cca 60 potřebných pozemků. Aktuálně probíhají standardní jednání investora s majiteli stavbou dotčených parcel, vytyčené plochy jsou ve vlastnictví fyzických či právnických osob.

Probíhající přípravná fáze stavby nové silnice I/45 zatím dospěla k vydání územního rozhodnutí, zatímco v průběhu výkupů a získávání potřebných práv od pozemků bude podána oficiální žádost o vydání stavebního povolení.

Zahájení stavby je předpokládáno v roce 2023 s uvedením do provozu o tři léta později. Hlavní trasa silnice I/45 bude měřit 4 861 metrů a povede terénními zářezy i po násypech z důvodu směřování zvlněným územím. Součástí projektu jsou protihlukové stěny v celkové délce 618 metrů. Celková cena první etapy východního obchvatu Bruntálu je odhadována na cca 615 milionů Kč bez DPH.

Zdroj: Ředitelství silnic a dálnic ČR