BRUNTÁL | Práce na konceptu dokumentace k vydání stavebního povolení pro výstavbu východního obchvatu Bruntálu by měly být brzy dokončeny. Realizace pro Bruntál klíčové dopravní stavby se tak výrazně přibližuje.

Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa má odlehčit dopravní situaci ve městě a zmírnit dopady negativních vlivů plynoucích z nadměrného provozu na zdejší obyvatele. Středem Bruntálu prochází významné tranzitní trasy pro vnitrostátní i mezinárodní dopravu.

Východní obchvat má odvést z centra města především provoz ve směrech Olomouc – Krnov. Jeho začátek naváže na komunikaci jižně od města (směr Olomouc) v místě před stávající čerpací stanicí, bude pokračovat na severovýchod, kde prostřednictvím několika přemostění překročí železniční trať, čističku odpadních vod a protne údolí Černého potoka.

Dále projde sedlem Zaječího vrchu a pokračuje po západním úbočí Kozince. Trasa silnice pak pokračuje na sever přes železniční trať ke stávajícímu obchvatu Oborné, kde se připojí.

Přípravy výstavby Silnice I/45 Bruntál – východní obchvat, I. etapa probíhají již řadu let, jelikož jde o po všech stránkách velmi náročnou stavbu.

Územní rozhodnutí nabylo právní moci na sklonku loňského roku, hned na počátku letošního pak byla vypsána zakázka na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení. V květnu byl vybrán zhotovitel a v červnu zahájeny práce na dokumentaci. Zahájení výkupů pozemků je plánováno na polovinu příštího roku.

„Zásadní bylo vydání územního rozhodnutí. Teď mohou práce postupovat podle harmonogramu. Věřím, že se konečně přibližujeme k realizaci stavby,“ uvedl starosta Petr Rys.

Zdroj: MěÚ Bruntál