KRNOV | Už druhý měsíc pokračuje rekonstrukce koupaliště. Ze staré bazénové betonové vany z třicátých let zbyl jen korpus, který poslouží jako ztracené bednění pro vanu novou. Mění se také nejbližší okolí, kde má vzniknout nový dětský bazén.

Foto: MěÚ Krnov

Tak jako na každé stavbě, i na této se ale objevují problémy, které vyžadují okamžité řešení. „Při kopání základů akumulační jímky jsme narazili na vysokou hladinu spodní vody. Na základě hydrogeologických posudků, které v lokalitě v průběhu minulých let vznikly, se v projektové dokumentaci předpokládalo pásmo zvodnění ve větší hloubce. Hladina spodní vody byla ale nyní zjištěna dokonce vyšší, než původní „německé“ dno v nejhlubší části bazénu. Současně se také ve stávajících technologických jímkách blíže řece neobjevuje žádná voda, i když by se to vzhledem k niveletě dna tím pádem dalo předpokládat,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Ke stanovení dalšího postupu byl proto přizván odborník, který zjistil také výskyt doprovodných přítoků mělčího charakteru od stávajícího koryta řeky Opavice. „Zabývali jsme se různými způsoby řešení, včetně přemístění jímky. Nakonec volba padla na nejefektivnější způsob, a to vybudování odvodňovacího širokoprofilového objektu, který doplní vrty s instalací ponorných čerpadel. Objekt v současnosti buduje specializovaná firma,“ vysvětlila Klára Hazuchová.

Zatímco pod dozorem hydrogeologa firma provádí vrty vrtnou soupravou s jediným cílem snížit hladinu spodní vody, aby mohlo dojít k založení objektu akumulační jímky a strojovny, je na stavbě stále rušno a práce pokračují v jiné části bazénové vany.

Rekonstrukci koupaliště provádí společnost Rakord – R & R, která opraví stávající bazénovou vanu, akumulační jímky, nainstaluje nové bazénové technologie a vybuduje nový dětský bazén. Termín dokončení je podle smlouvy do konce června letošního roku. „Vedení města a zhotovitel udělají vše pro to, aby koupaliště sloužilo Krnovákům v letní koupací sezóně 2018,“ zdůraznil místostarosta Michal Brunclík a dodal:

„Na jedné straně můžeme být rádi, že zásoby podzemní vody jsou vydatné, na druhé tento fakt  jde v neprospěch stavby. Pro nás to také znamená varování, abychom v žádném případě nepodcenili přípravu na výstavbu nového krytého bazénu v areálu koupaliště a provedli důkladné hydrogeologické průzkumy s velkým množstvím hustě umístěných sondážních vrtů.“

Zdroj: MěÚ Krnov