KRNOV | Rekonstrukce koupaliště patří k ostře sledovaným investičním akcím města. Aby byl dodržen termín dokončení, stanovený na konec června, zhotovitel práce nepřerušil ani v zimním období.  

Foto: MěÚ Krnov

Vybudovány tak už jsou betonové podklady pod základy akumulační jímky a v obou bazénech, včetně dětského, byly položeny dnové trysky. „V současnosti probíhají montáže výztuže stěn a dna bazénové vany, v severní části jsou vybetonovány základy pod tobogan,“ uvedla Taťána Koláriková z odboru veřejných zakázek.

Rekonstrukci koupaliště provádí společnost Rakord – R & R, která opraví stávající bazénovou vanu, akumulační jímky, nainstaluje nové bazénové technologie a vybuduje nový dětský bazén. Cena za dílo byla ve smlouvě stanovena na 39 milionů korun.

Probíhají práce na koupališti podle harmonogramu a stihne se otevřít na začátku sezony?

Zhotovitel dělá vše pro to, aby termín dokončení, který je stanoven na 29. 6. 2018, byl dodržen.

Jaký bude povrch v bazénu a konečná hloubka?

Povrch bazénu bude folie a jeho hloubka v plavecké části bude od 150 do 165 cm.

Bude voda v bazénu vyhřívaná?

Nebude. Rozhodně bude ale teplejší než dřív, kdy docházelo k obrovským únikům vody kvůli netěsnostem a provozovatel musel denně velké množství vody dopouštět.

Jak se změní vstupné po otevření?

Vstupné bylo několik posledních let ve stejné výši. Jaká bude po rekonstrukci koupaliště, v tuto chvíli nevíme. Obvyklý postup je takový, že ceník, ať už na koupaliště, nebo do bazénu či na zimní stadion, vytvoří provozovatel, tedy společnost Technické služby Krnov, a předloží ho ke schválení radě města. Radní pak rozhodnou, zda jeho předloženou podobu akceptují, nebo ho změní.

Proč byly vykáceny stromy, které zajišťovaly trochu stínu, i ten, pod kterým maminky dávaly spát děti?

Vykácené stromy na severní straně areálu koupaliště byly suché a bříza ustoupila dřevěné pergole, která poskytne více stínu.

Zdroj: MěÚ Krnov