VRBNO POD PRADĚDEM | Euroregion Praděd vytvořil nového turistického průvodce, zmodernizoval webové stránky jeseniky-rodina.cz a připravil novou hru pro seniory a jejich vnoučata.

Foto: Euroregion Praděd

V letních měsících Euroregion Praděd přinesl hned několik novinek se zaměřením na podporu cestovního ruchu v Jeseníkách. V rámci projektu „Prožijte svůj sen v Jeseníkách!“ byl vytvořen nový turistický průvodce určený především pro rodiny s dětmi. Najdete v něm zajímavá místa z Krnovska, Bruntálska, Rýmařovska, Vrbenska, Zlatohorska, Jesenicka, Žulovska a Javornicka. Průvodce si můžete vyzvednout v informačních centrech nebo je volně ke stažení na webových stránkách jeseniky-rodina.cz.

Jak uvedla redakci zpravodajství STA Bruntálsko ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová, výraznou modernizací prošly také webové stránky jeseniky-rodina.cz. Návštěvníci zde naleznou spoustu informací o turistických atrakcích, zajímavých místech i aktuálním dění v turistické oblasti Jeseníky-východ. Pro turisty ze vzdálenějších míst jsou zde tipy na ubytování či stravování u partnerů destinačního managementu. Za prozkoumání stojí virtuální prohlídky, které jsou součástí interaktivní mapy a prostřednictvím kterých tak můžete online navštívit nevšední místa v česko-polském příhraničí.

„Dále jsme pro seniory, kteří navštíví náš region společně s vnoučaty (nebo i bez nich), připravili letní hru, v rámci které mohou získat turistickou známku či vizitku, případně soutěžit o 13 pěkných cen. Tato soutěž probíhá ve spolupráci s informačními centry až do 15. září 2021,“ přiblížila zajímavou turistickou hru ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová. Pravidla a plakát celé soutěže naleznete opět na webových stránkách jeseniky-rodina.cz.

Foto: Euroregion Praděd

Podepsalo se memorandum o spolupráci

Ve středu 28. července 2021 podepsali v Severočeském muzeu v Liberci předsedové třinácti českých euroregionů, Regionální rozvojové agentury Vysočina a Sdružení obcí Vysočiny Memorandum o vzájemné spolupráci v rámci nově vzniklé platformy Asociace euroregionů České republiky. Tímto slavnostním aktem byla mezi signatáři memoranda zahájena úzká spolupráce v otázkách týkajících se aktuálních i budoucích výzev pro příhraniční regiony a přeshraniční spolupráci na všech českých hranicích.

„Cílem asociace je prosazovat společné zájmy v rámci Evropské unie a vyjadřovat se k legislativnímu zakotvení přeshraniční spolupráce na národní i evropské úrovni. Díky nové platformě mohou euroregiony lépe spolupracovat na přípravě přeshraničních dotačních programů na období 2021-2027 a v rámci těchto programů na přípravě fondů malých projektů tak, aby byly evropské peníze, které půjdou v dalších letech do příhraničí, využity na skutečné potřeby těchto regionů a jejich obyvatel,“ pokračovala ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Slavnostní podpis memoranda se symbolicky konal na území Euroregionu Nisa, který si jakožto historicky nejstarší euroregion ve střední a východní Evropě připomíná tento rok 30 let od svého založení. Za českou stranu Euroregionu Praděd podepsal memorandum předseda Milan Rác. Euroregion Praděd je tak plnohodnotným členem této asociace.

Blíží se konec termínu pro předkládání projektů

Euroregion Praděd zároveň informuje veřejnost a instituce, že se blíží termín, do kdy je možné předkládat projektové žádosti do 15. kola Fondu mikroprojektů. Nejzazší termín je středa 15. září 2021.

„Vzhledem k tomu, že se současné programové období již chýlí ke konci, jedná se o jednu z posledních možností pro čerpání těchto dotačních prostředků,“ dodala ředitelka Šmigurová. Kontaktní údaje, podmínky pro čerpání dotace a další důležité informace jsou všem zájemcům k dispozici na webových stránkách www.europraded.cz.