VRBNO POD PRADĚDEM | Euroregion Praděd a Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad spolupracují na mikroprojektu Euroregion Praděd 2020+. Pracovně se setkávají, sbírají zkušenosti na studijních pobytech a podílí se na aktualizaci strategie na další programové období. Česká strana se zároveň se svými partnery prezentovala na veletrhu Flora Olomouc a prudnickém náměstí.

Foto: Euroregion Praděd

Od letošního ledna do poloviny příštího roku realizuje Euroregion Praděd svůj vlastní mikroprojekt „Euroregion Praděd 2020+“. Polským partnerem je Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Pradziad.

„Hlavním cílem projektu je další rozvoj spolupráce partnerských organizací tvořících Euroregion Praděd, zaměřené na zlepšení situace v regionu a na zlepšení soužití komunit v přeshraničním regionu. Dalším cílem je vypracování aktualizace strategicko-plánovacích dokumentů obsahujících směry činnosti a rozvoje euroregionu a vypracování dokumentů nezbytných pro další fungování v novém programové období 2021+,“ informovala ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Mezi hlavní aktivity prezentovaného projektu patří například pracovní setkávání partnerů projektu, studijní výjezdy do Evropských seskupení pro územní spolupráci (ESÚS), aktualizace strategie a závěrečná konference.

„V rámci projektu byly realizovány dvě studijní cesty, obě za účelem získávání zkušeností, které budou následně zúročeny při přípravě strategie Euroregionu Praděd na období 2021+. Studijní cesta do ESÚS Tatry se uskutečnila v září, druhá studijní cesta do ESÚS Novum proběhla ve dnech 6. až 7. října. Říjnové setkání zástupců české a polské strany proběhlo v sídle ESÚS Novum, kde nás informovali o činnosti této organizace a o výstupech realizovaných projektů. Proběhla také krátká diskuse ohledně financování organizace,“ pokračovala ředitelka euroregionu.

„Navštívili jsme také sídlo polského Euroregionu Nysa, kde nás přivítal ředitel Andrzej Jankowski a Pavel Branda, který je projektovým manažerem EUROPE DIRECT české části euroregionu v Liberci. Získali jsme informace o situaci ohledně přípravy nového programovacího období a diskutovalo se o činnosti organizace ve struktuře ESÚS. Ve středu 7. října jsme navštívili vojenské podzemí v Kamiennej Górze, na jehož propagaci byly použity prostředky z EFRR, a to v rámci projektu ARADO – tajemství vojenského podzemí,“ dodala Šmigurová.

Euroregion Praděd nyní zahájil práce na aktualizaci vlastní strategie na léta 2021+. Výsledný dokument bude představen na konferenci v první polovině roku 2021. 

Prezentovali se v Prudniku a na Floře Olomouc

Euroregion Praděd se v neděli 20. září 2020 společně se svými partnery Olomouckým krajem, Opolským vojvodstvím a Euroregionem Pradziad prezentovali na náměstí v Prudniku u příležitosti konání akce VII. MEMORIAŁ IM. STANISŁAWA SZOZDY.

„Ve dnech 1. až 4. října 2020 jsme se také zúčastnili veletrhu Flora Olomouc, kde jsme informovali návštěvníky veletrhu o Programu Interreg V-A a o činnosti Euroregionu Praděd,“ uzavřela ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.