VRBNO POD PRADĚDEM | Pandemie koronaviru v roce 2020 ochromila cestovní ruch. Euroregion Praděd nyní jedná se zástupci členských obcí o rozšíření turistické nabídky. Chtějí vybudovat odpočívadla, přístřešky pro cyklisty a páteřní síť cyklostezek, která má propojovat atraktivní místa podhůří Jeseníků.

Foto: Euroregion Praděd

Euroregion Praděd působí v turistické oblasti Jeseníky od roku 2011 jako profesionální společnost destinačního managementu. Loni získal certifikát oblastní organizace. Za dobu fungování se mu podařilo vytvořit funkční destinační management a propojit veřejný a soukromý sektor v oblasti cestovního ruchu.

„Podle údajů Českého statistického úřadu období 2011 až 2019 přineslo významný nárůst přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních a zvýšení útrat turistů. Tento trend bohužel zastavil rok 2020, kdy byl cestovní ruch ochromen pandemií koronaviru,“ úvodem přiblížila destinační management ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Euroregion Praděd ve spolupráci s klíčovými partnery nyní usiluje o restart cestovního ruchu a soustředí se na další rozvoj za účelem zajištění růstu návštěvnosti destinace s pozitivním dopadem na příjmy z cestovního ruchu a na zaměstnanost v regionu. V síti partnerů Euroregionu Praděd spolupracuje více než 140 subjektů z veřejného a soukromého sektoru. Činnost destinačního managementu je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje a také částečně z členských příspěvků.

„S představiteli členských obcí jednáme o investičních záměrech, které mohou přispět k rozšíření turistické nabídky a tím k dalšímu rozvoji cestovního ruchu. Trendem poslední doby je cykloturistika. Na našem území byla ve spolupráci obou krajů (Moravskoslezského a Olomouckého) vybudována rozsáhlá síť nabíjecích stanic pro elektrokola. V tomto směru bychom chtěli pokračovat i nadále. Rádi bychom pro cyklisty vystavěli další doprovodnou infrastrukturu, a to například odpočívadla, přístřešky a mnoho dalšího. Naším dlouhodobým cílem je vytvoření páteřní sítě cyklostezek, jež bude spojovat členské obce a turisticky atraktivní místa našeho regionu,“ pokračovala ředitelka Šmigurová.

Spolupráce s informačními centry

Dalším úkolem Euroregionu Praděd je realizace menších neinvestičních aktivit. „Spolupracujeme s místními informačními centry a tímto způsobem koordinujeme propagaci celého území. Z Národního programu podpory cestovního ruchu jsme získali dotaci na realizaci projektu „Prožijte svůj sen v Jeseníkách“,“ informovala ředitelka euroregionu.

V rámci projektu nyní vzniká nový turistický průvodce pro rodiny s dětmi a probíhá modernizace webových stránek www.jeseniky-rodina.cz. Oba nové produkty budou dokončeny před letní turistickou sezonou. „Těšit se můžete na mnoho dalšího. Aktuální informace sledujte na facebookové stránce Rodinné Jeseníky,“ dodala Alena Šmigurová.

Euroregionální řídící výbor schválil osm projektů

V druhé polovině května proběhlo třinácté zasedání Euroregionálního řídícího výboru, na kterém bylo schváleno k financování osm žádostí s celkovou výší dotace více jak 224 tisíc euro. Ve středu 26. května 2021 byl ukončen příjem projektů v rámci 14. kola. Do stanoveného data bylo předloženo dalších 8 nových žádostí, které nyní prochází schvalovacím procesem. O jejich podpoře rozhodne Euroregionální řídící výbor na svém zasedání na začátku září.

„Příjem projektů 15. kola bude ukončen dne 15. září 2021. Vaše projektové záměry či jakékoli dotazy prosím konzultujte se sekretariátem Euroregionu Praděd. Kontaktní údaje, podmínky pro čerpání dotace a další důležité informace naleznete na webu www.europraded.cz,“ uzavřela ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Foto: Euroregion Praděd