VRBNO POD PRADĚDEM | Ve Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd je stále dostatek finančních prostředků, které je možné čerpat na česko-polskou spolupráci v oblasti kulturní, sportovní, společenské, ale i na menší projekty investičního charakteru. Informovala ředitelka euroregionu Alena Šmigurová. Připravuje se také nové programové období.

Foto: Euroregion Praděd

Euroregion Praděd před dvaceti lety přijal úlohu Správce Fondu mikroprojektů. Díky této činnosti bylo na české straně euroregionu realizováno již více než 600 projektů s celkovou dotací přes 170 milionů korun. Pro současné programové období na léta 2014 až 2020 bylo do Fondu mikroprojektů v Euroregionu Praděd vyčleněno přes 9,6 milionů euro, z toho pro českou stranu necelých 3,8 milionů euro, pro polskou stranu přes 5,8 milionů euro.

„Ačkoliv se blíží konec tohoto programového období, ve Fondu mikroprojektů na české straně Euroregionu Praděd je stále dostatek finančních prostředků, které je možné čerpat na česko-polskou spolupráci v oblasti kulturní, sportovní, společenské, ale i na menší projekty investičního charakteru,“ řekla ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Na rok 2021 jsou naplánovány tři příjmy projektových žádostí. Ten první byl ukončen ke dni 17. února 2021, druhý byl stanoven na 26. května 2021, třetí proběhne v září. Žadatelé však musí mít na paměti, že realizace všech projektů musí být ukončena nejpozději do 31. prosince 2022.

„Současný nepříznivý vývoj koronavirové epidemie česko-polské spolupráci příliš nepřeje. Řada projektů prodlužuje svoji realizaci a posouvá aktivity. Je zde reálné riziko, že pokud se situace v dohledné době výrazně nezlepší, dojde k nedočerpání celého fondu. Abychom této situaci předešli, doporučuji našim žadatelům plánovat své aktivity tak, aby je bylo možné uskutečnit také online formou a realizace projektu tak nebyla narušena,“ pokračovala ředitelka Šmigurová.

Euroregion Praděd se připravuje na nové programové období

Souběžně s implementací stávajícího programu se Euroregion Praděd již připravuje na nové programové období. Nezbytnou podmínkou je zpracování Strategie rozvoje česko-polské spolupráce v Euroregionu Praděd, na jejíž aktualizaci euroregion nyní pracuje.

„Podoba Fondu mikroprojektů na léta 2021 až 2027 zatím ještě nemá jasné obrysy, avšak euroregiony by se opět měly aktivně podílet na jeho implementaci. Společně se zástupci ostatních euroregionů poukazujeme na slabá místa současného fondu a usilujeme o lepší podmínky v příštím období. Výsledkem těchto snah je příslib zástupců Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), že pro žadatele Fondu mikroprojektů bude v příštím programovém období připraven samostatný, a hlavně jednodušší systém pro podávání a administraci projektových žádostí,“ dodala k nově připravovanému programovému období Šmigurová.

„Záměrem MMR je rovněž výrazně zjednodušit vykazování výdajů projektu v rámci závěrečného vyúčtování tak, že by podstatná část výdajů byla hrazena formou paušálu, a nikoliv přímým vykazováním, které bylo mnohdy složité a neefektivní. Věříme, že tyto změny přispějí k většímu zájmu z řad našich žadatelů a že se tak podaří opět realizovat spoustu zajímavých projektů, jež povedou nejen k podpoře česko-polské spolupráce, ale v konečném důsledku k rozvoji celého příhraničí,“ v závěru řekla ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.