RÝMAŘOV | TT stozar v prostoru průmyslové zóny Rýmařova na soukromém pozemku vznikne další technická infrastruktura, která občany města příliš nepotěší. Jedná se o stavbu základnové stanice RDFT sítě CETIN a stožáru z příhradové ocelové konstrukce výšky 35 m, kde budou uchyceny držáky pro 6 ks LTE a GSM antény typu Huawei.

Foto: MěÚ Rýmařov

Stavba se nachází v místě, kde takovou stavbu územní plán připouští, je stavbou v souladu s Politikou územního rozvoje ČR a zásadami rozvoje Moravskoslezského kraje. Bude umístěna vedle vedení vysokého napětí, v komerční ploše a v blízkosti průmyslových objektů. Jediné omezení, které mohli ochránci přírody a krajiny stanovit, byla podmínka nátěru konstrukce šedou nebo tmavě zelenou barvou. Stavba je dočasná a bude sloužit pro zkvalitnění služeb CETIN.

Zdroj: MěÚ Rýmařov