KRNOV | Pozemky po slévárně, které vloni koupilo město Krnov s cílem na nich vybudovat malou průmyslovou zónu, zdánlivě leží ladem. I když se přímo na místě zatím nic neděje, byl za necelý rok odveden kus práce. Do konce listopadu bude mít město zpracovanou územní studii, která je nutná pro pořízení projektové dokumentace pro vybudování dopravní a technické infastruktury.

Foto: ilustrační Pixabay

Územní studie především řeší dopravní napojení celé lokality. „Navrhuje dvě přístupová místa, okružní křižovatku, která by měla vzniknout v místech současné křižovatky ulic Revoluční, Nádražní a Joštovy, a stykovou křižovatku ulic Revoluční a Vrchlického. Součástí studie je také návrh jak obslužné komunikace s jednostranným chodníkem pro pěší, tak cyklostezky. Takovéto řešení umožní etapizaci projektu výstavby průmyslové zóny nezávisle na tom, kterou variantu se podaří vlastnicky a technicky dříve zajistit,“ uvedl vedoucí odboru výstavby Pavel Osadník.

Navržené dopravní napojení ještě musí být projednáno jak s Ředitelstvím silnic a dálnic, které je vlastníkem komunikace I/45 v Revoluční ulici a musí vybudování okružní křižovatky schválit, tak s vlastníky stavebního povolení a pozemků pod plánovaným obchodním centrem v Revoluční ulici. „S těmi budeme jednat o zprovoznění celé ulice Vrchlického pro zásobování průmyslové zóny,“ vysvětlil místostarosta Michal Brunclík.

Na základě územní studie dojde ke zpracování projektové dokumentace pro vybudování dopravní a technické infastruktury. Termín samotné realizace a následné nabídky pozemků investorům bude závislý na finančních možnostech města, možném zisku unijních nebo státních dotací a v neposlední řadě také na vůli zastupitelů.

Území po bývalé slévárně mezi ulicemi Revoluční a Vrchlického má tři vlastníky. Majitelem největší části o rozloze pěti hektarů je město Krnov, další dvě plochy vlastní společnosti DE IURE a EYEMAXX Krnov. Druhá jmenovaná má záměr zde vybudovat obchodní centrum. Na jeho stavbu má již od roku 2009 vydané platné stavební povolení, k realizaci ale stále nedochází.

Zdroj: MěÚ Krnov