BRUNTÁL | Město Bruntál díky dotaci z kraje a spolupráci s místními firmami dokončilo realizaci projektu rozvoje průmyslové zóny Bruntál – Sever. Cílem bylo především usnadnit dopravu do průmyslové zóny pěším, cyklistům, motoristům i lidem využívajícím hromadnou dopravu.

Foto: MěÚ Bruntál

Od roku 2015 je v provozu nová stezka pro pěší a cyklisty, kteří do té doby využívali výhradně frekventovanou silnici podél průmyslové zóny v Zahradní ulici. Před rokem byla stezka prodloužena až k areálu společnosti OSRAM a přibylo u ní nové osvětlení, které zde dosud citelně chybělo.

Zatímco světla pro jedenatřicet nových lamp daroval uvedený bruntálský výrobce světelné techniky, stavební práce byly provedeny díky krajské dotaci.

V průběhu realizace projektu „Rozvoj průmyslové zóny Bruntál – Sever“ Moravskoslezský kraj dodatečně navýšil individuální účelovou investiční dotaci na deset milionů korun. V rámci projektu tak bylo následně vybudováno obratiště pro autobusy se zastávkou včetně záchytného parkoviště s více než osmdesáti parkovacími místy a také opravena příjezdová komunikace.

Projekt byl dokončen v letošním roce a završil realizaci dlouhodobého záměru s cílem podpořit rozvoj podnikání ve městě a zkvalitnit možnosti dopravy zaměstnancům bruntálských firem.

Zdroj: MěÚ Bruntál