KRNOV | Společnost DM Hermes Trade je prvním investorem, který v nejbližších dnech podepíše s městem Krnov smlouvu o smlouvě budoucí kupní na pozemek v druhé etapě průmyslové zóny v Červeném Dvoře. Uzavření smlouvy schválili na svém zářijovém zasedání zastupitelé.

Foto: MěÚ Krnov

„Výrobce ovocných raw tyčinek DM Hermes Trade koupí 16 714 metrů čtverečních. Cena za metr čtvereční je 315 korun. Podpis smlouvy firmu zaváže realizovat její projekt v průběhu příštích pěti let,“ uvedl místostarosta Jan Krkoška. Do 31. 12. 2023 má DM Hermes Trade vytvořit 57 pracovních míst a proinvestovat 57 milionů korun.

Jelikož infrastruktura v druhé etapě průmyslové zóny v Červeném Dvoře byla vybudována se státní dotací, musí město veškeré kroky konzultovat s poskytovatelem dotace, jímž je ministerstvo pro místní rozvoj. To společně s CzechInvestem již s uzavřením smlouvy s investorem souhlasilo.

Dalším závazkem města, vyplývajícím z Rozhodnutí o poskytnutí dotace, je, že v průmyslové zóně, která má využitelnou plochu celkem 98 457 metrů čtverečních, vznikne do 31. 12. 2023 340 pracovních míst a bude zde podnikatelskými subjekty proinvestována částka 340 milionů korun. Jelikož indikátor předpokládaného počtu pracovních míst může způsobit budoucím investorům potíže, protože na trhu nemusí najít dostatek vhodných pracovních sil a také dochází k automatizaci výroby, město již dříve usilovalo o snížení tohoto ukazatele o třetinu.

„S žádostí jsme ale neuspěli. Na meziresortní komisi nám bylo řečeno, že na takovou žádost je ještě příliš brzy, ale pokud bychom měli se splněním indikátorů problém, máme znovu o jejich zmírnění požádat,“ řekla vedoucí odboru strategického rozvoje Monika Vyležíková.

V průmyslové zóně je volných ještě 8,2 hektaru, které město aktivně nabízí investorům. Pozemek disponuje potřebnou technickou a dopravní infrastrukturou, na jejíž vybudování přispěl stát a tak podnikatelský záměr každého investora musí být projednán s poskytovatelem dotace. Ten rozhodl, že v průmyslové zóně nelze umístit investice, které by využívaly pozemky pro pěstování rostlin a chov živočichů, podporovat chce zejména zpracovatelský průmysl, strategické služby a technologická centra. Zájem o 6 512 metrů čtverečních už projevila tiskárna Retis Group.

Zdroj: MěÚ Krnov