KRNOV | Prezentací záměrů firem, které chtějí investovat v lokalitě bývalých kasáren, bude ve středu 6. září zahájeno zasedání Zastupitelstva města Krnova, které se od 16,30 hodin koná v hasičské zbrojnici v ulici Partyzánů. Na řadu pak přijdou další body programu, například usnesení ze schůzí rady města nebo úprava rozpočtu.

Foto: STA

„O čtyři pozemky v kasárnách měly zájem tři firmy, které se zúčastnily prodejního obálkového řízení. V jednom případě uspěla firma Mia Casa, ve třech společnost TGA Development. Od prezentací očekáváme bližší představení investičních záměrů, na základě kterých bychom měli rozhodnout o prodeji strategických pozemků,“ uvedl místostarosta Jan Krkoška.

Z přínosů ze schůzí rady města zastupitelé mimo jiné projednají prodej hřbitova v Krásných Loučkách spolku Omnium, který se věnuje záchraně a obnově zničených, ohrožených či nevyužívaných památek, nebo záměr převodu silničního majetku z Ředitelství silnic a dálnic ČR na město Krnov. „Jedná se o úsek silnice I/45 v Petrovické ulici dlouhý necelých tisíc metrů, od nové křižovatky obchvatu s Petrovickou ulicí po kruhový objezd v Jesenické ulici. Po jeho převzetí bychom zde mohli regulovat tonáž projíždějících vozidel, doplnit zeleň, vyřešit pěší trasy a provést takové zásahy, aby přístupová komunikace ke sportovištím byla klidnější a kulturnější,“ vysvětlil místostarosta Michal Brunclík.

Zastupitelé se vyjádří také k žádosti o přehodnocení finanční náhrady člence Českého svazu zahrádkářů, jejíž zahrádka v zahrádkářské kolonii Zlatá Opavice musí ustoupit stavbě obchvatu. Podle platného usnesení má žadatelka nárok na desetitisícový příspěvek, požaduje ale o osm tisíc korun více.

Ke schválení bude zastupitelům předloženo rozpočtové opatření číslo 10, v němž jsou v běžném i kapitálovém rozpočtu navrženy nové akce a také dochází k úpravám již schválených akcí podle výsledků výběrových řízení. Mezi novými akcemi se například objevují opravy chodníků a zpevněných ploch na SPC a v ulicích Žižkově, Albrechtické a Partyzánů, nebo studie přístavby stravovacího provozu Základní školy Janáčkovo náměstí, která má prověřit, zda prostorově a technicky by přístavba ke škole byla možná.

Největší novou investicí pak je rekonstrukce koupaliště, na kterou je v rozpočtu vyčleněno téměř 29 milionů korun. „Na tuto akci již máme zpracovanou projektovou dokumentaci a v polovině srpna jsme požádali o stavební povolení. Pokud zastupitelé peníze v rozpočtu schválí, vyhlásíme na podzim výběrové řízení na zhotovitele,“ uzavřel Michal Brunclík.