KRNOV | Ještě dvakrát se do konce letošního roku sejdou zastupitelé. Ve středu 11. prosince na řádném zasedání, jehož hlavním bodem bude rozpočet na rok 2020, a v pondělí 25. listopadu na pracovní schůzi, kde se budou rovněž věnovat rozpočtu. Dalším tématem pak bude prezentace projektu rekonverze Karnoly.

Projekt Karnoly se v současné době nachází ve fázi zadávacího řízení, z něhož vzejde dodavatel stavebních prací. „Vítěze zadávacího řízení a tedy i cenu za stavební práce bychom mohli znát do konce roku. O tom, zda za vysoutěžených podmínek bude město tuto akci realizovat, pak rozhodnou zastupitelé,“ uvedla vedoucí odboru veřejných zakázek Klára Hazuchová.

Aby zastupitelé mohli přijmout rozhodnutí o projektu rekonverze Karnoly na muzeum, jehož výše je odhadována na 200 milionů korun, potřebují všechny dostupné informace. Ty jim na pracovní schůzi předají odborníci, kteří se projektem zabývají. „Zástupci firmy BeePartner, která je administrátorem projektu, představí projekt, jeho historii a harmonogram z hlediska dotace, kterou jsme na Karnolu získali. Projektant popíše stavební úpravy objektů, společnost Art Consultancy bude prezentovat plánované expozice a ředitelka MIKS Krnov se bude zabývat využitím objektů po revitalizaci. Zastupitelé se mimo jiné dovědí, kolik bude potřeba pracovníků nebo jaké jsou odhadované náklady na provoz,“ uvedl Michal Skalka z odboru strategického rozvoje.

Podrobné informace získají zastupitelé také k rozpočtu na příští rok, při jehož sestavování došlo oproti minulosti ke změně. „Cílem bylo, abychom co nejvíce nových investičních akcí zařadili již do rozpočtu schvalovaného v prosinci a ne až při jeho březnové úpravě, jak bývalo zvykem. To se nám podařilo a začlenili jsme do něj téměř vše, co chceme v příštím roce realizovat,“ uvedl starosta Tomáš Hradil. Výdaje v navrženém rozpočtu jsou rekordní. Jejich celková suma je 815 milionů korun, což je o 165 milionů korun více než vloni.

Veřejné projednání a pracovní schůze Zastupitelstva města Krnova se v pondělí 25. listopadu uskuteční v sále Kofola Music Clubu v Bruntálské ulici v 15.00 hodin.

Zdroj: MěÚ Krnov