KRNOV | V Koncertní síni sv. Ducha se jejich jména dozvěděli přítomní hosté ve středu 23. května odpoledne, přičemž nominace na toto ocenění podali občané a členové kulturní komise, definitivní slovo pak měla rada města.

Foto: MěÚ Krnov

Ta se rozhodla ocenit pěvkyni Patricii Indreiovou, klavíristu a výtvarníka Mikuláše Boka, zpěváka a klavíristu Kristiána Marcel Jedelského a tanečnici Kateřinu Slavíkovou v kategorii jednotlivec do 18 let. V kategorii jednotlivec nad 18 let ocenění města získali publicista a pedagoga Richard Hrček a lékař a pianista Tomáše Edelsberger a v kategorii kulturní těleso byli ocenění taneční soubor Rytmik, loutkářský soubor Krnováček a kapela Rockin‘ Jackals.

Cenu za celoživotní přínos kultuře města Krnova pak převzal pedagog, kronikář, spisovatel a historik Vladimír Blucha a za dlouhodobý přínos byla oceněna Šárka Richterová, která svůj profesní i soukromý život zasvětila klavíru.

Na úvod slavnostního vyhlášení všechny přítomné přivítala starostka Jana Koukolová Petrová, která zároveň zdůraznila význam umění pro současnost, kdy stres, kterému jsme každodenně vystaveni, bychom snášeli mnohem hůře právě bez kultury. „Nedokážu si vůbec představit společnost, v níž by nezněla hudba, zpěv a poezie, kde by se lidé nenechávali unášet krásou tance a malířských pláten, kde by nebyly slyšet divadelní repliky. Protože právě tyto tvůrčí činnosti nás dělají lidmi vnímavými nejen k druhým, ale i k sobě samým,“ řekla v projevu starostka a na závěr dodala: „Vážení ocenění, chci vám z tohoto místa pogratulovat a říct, že si vás nesmírně vážíme. Děkuji vám za reprezentaci našeho města a do budoucna vám přeji hodně zdraví a mnoho dalších úspěchů na kulturním poli.“

Kromě kulturních osobností byl oceněn také student Tomáš Derka, který převzal malý dárek a poděkování za reprezentaci města v celostátní soutěži Můj rodinný dům, kde se svým návrhem obsadil druhé místo.

Ocenění v jednotlivých kategoriích:

Jednotlivec do 18 let

Patricie Indreiová – v roce 2017 obdržela pochvalu ředitele školy za vzornou reprezentaci ZUŠ. Ve Slezském divadle se účastnila projektu z Pohádky do pohádky a v opavském divadle GAFA vystupovala v kabaretu My dva a čas. V prvním ročníku střední školy se stala členkou školního dívčího pěveckého sboru Ars Voce, ve kterém dostala mnoho příležitostí zpívat sólově či v komorním uskupení, a zároveň se zúčastnila řady vystoupení, soutěží i festivalů.

Mikuláš Bok – účastník mnoha soutěží, z nichž nejdůležitější bylo v roce 2014 prestižní klání v sólové hře na klavír Prague Junior Note, kde získal 3. místo. Stejné umístění dvakrát vybojoval také v celorepublikové soutěži pořádané ministerstvem školství a opakovaně se účastnil mezinárodní soutěže v Háji ve Slezsku i opavského mezinárodního festivalu Magický klavír v proměnách času. Kromě toho navštěvuje výtvarný obor ZUŠ a jeho tvorba vždy zaujme návštěvníky výstav výtvarného oboru.

Kristián Marcel Jedelský – věnuje se klasickému sólovému zpěvu a v roce 2016 získal Zlaté pásmo v soutěži Múzy Ilji Hurníka. V lednu tohoto roku úspěšně vykonal náročné přijímací zkoušky na konzervatoř v Brně a připravuje se také na dvě celorepublikové a jednu mezinárodní soutěž. Kristián není jen talentovaný zpěvák, ale je rovněž výborný klavírista, umí hrát na varhany, violoncello a skládá písně.

Kateřina Slavíková – když jako desetiletá nastoupila ke stejně starým spolužačkám, svým přirozeným tanečním projevem a vynikajícími tělesnými dispozicemi na sebe ihned upozornila. Má za sebou prezentaci v řadě choreografiích a pravidelně se účastní soutěží. V krajské přehlídce tanečních oborů ZUŠ získala ocenění poroty, stejně jako v krajské postupové přehlídce dětských skupin scénického tance pořádané Janáčkovou konzervatoří Ostrava.

Jednotlivec nad 18 let

Richard Hrček – patří mezi významné osobnosti města. Je jedním ze zakladatelů sdružení Cesta světla Jana Amose Komenského v Krnově. Výrazně ovlivnil hudební kulturní dění nejen svým pedagogickým působením a dlouholetým vedením úspěšného dívčího pěveckého sboru, ale také přednáškovou, literární a publikační činností. Zpracoval řadu dokumentů a je autorem publikací Hudební život na Krnovsku nebo Historie poštovnictví na Krnovsku.
Tomáš Edelsberger – mimo svou lékařskou praxi je všestranným pianistou a vystupuje s mnoha krnovskými hudebními tělesy, jako je BigBand Krnov nebo pěvecký sbor Ars Voce. Kromě toho je neúnavným organizátorem kulturního dění, kdy například počátkem letošního roku zorganizoval úspěšné představení divadla Semafor v Krnově, a je rovněž autorem vokálních a instrumentálních aranží pro různé soubory a sbory.
Kulturní těleso
Rytmik – taneční soubor, který pořádá četná kulturní představení, pravidelné taneční workshopy i soustředění a vystupuje na kulturních akcích jak v Krnově, tak v okolních obcích. Kromě toho se s úspěchem zúčastnil mnoha soutěží a jen roce 2017 získaly děti z Rytmiku dvě první místa v pohárové soutěže Motion Emotion v Uničově. Podobný úspěch zaznamenaly také v klání O erb města Litovle a z celorepublikové soutěže O nejlepší pohybovou skladbu soubor přivezl čtyři první místa a stal se jejím absolutním vítězem.

Krnováček – počátky loutkářského souboru, který letos slaví 65 let od svého založení, jsou neodmyslitelně spjaty s manželi Eliškou a Jaroslavem Janišovými. Také díky nim tak představení Krnováčku dnes navštěvuje už několikátá divácká generace. Kulturní komise proto navrhla soubor ocenit za udržení tradice loutkového divadla v Krnově a umožnění pravidelné zájmové činnosti pro loutkoherce všech věkových kategorií.
Rockin‘ Jackals – krnovská kapela založená v roce 2014 svým stylem vychází z žánru rokenrolové hudby ovlivněné punkem, a to jak v textech, tak i v hudebním podání. Jejich smysl pro nadsázku ovlivňuje samotnou hudební produkci i prezentaci účinkujících. Kulturní komise navrhla skupiny ocenit za reprezentaci města na žánrových akcích a festivalech, jako je FreiPlatz Opava, Rock Café Praha nebo Krákor.

Celoživotní přínos v kultuře

Vladimír Blucha – krnovský pedagog, kronikář, spisovatel a historik, který napsal nespočet článků a několik knih, jejichž prostřednictvím čtenářům přibližuje dávné události a osobnosti Krnova a okolí. Velký požár podává historický obraz života v Krnově v 18. století, Město mezi dvěma řekami je výpravnou ilustrovanou publikací o minulosti i současnosti, Vysoké nebe pojednává o udržení českého jazyka na Krnovsku a v Roku mé řeky vypráví o svých předcích. Je také spoluautorem knih Prožil jsem krásný život o příslušnících Stráže obrany státu na Krnovsku v roce 1938 a Město královského nástroje, která dokumentuje stavbu varhan v Krnově. Velmi významným počinem Vladimíra Bluchy je publikace Historie Města Krnov, jedná se totiž o první česky psané dějiny Krnova.

Dlouhodobý přínos kultuře

Šárka Richterová – vyučuje klavír na ZUŠ Krnov od roku 1985 a je rovněž korepetitorkou dechového a pěveckého oddělení. Její žáci vystupují na nejrůznějších besídkách, koncertech i přehlídkách a pravidelně se úspěšně účastní rovněž mezinárodních soutěží. Šárka Richterová je často zvána do porot klavírních i pěveckých soutěží a také ve volném čase se věnuje kultuře, když hraje na klávesové nástroje v kapelách Triton a Fussion Trio. Kromě toho pravidelně účinkuje na zahajovacích koncertech Krnovských hudebních slavností a spolupracuje s pěveckými sbory Staccato, Legato, Ars Voce nebo Altán.

Zdroj: MěÚ Krnov