MSK | V úterý 18. dubna 2023 proběhlo na vodní nádrži Těrlicko a jeho přilehlém toku řeky Stonávky taktické cvičení složek IZS při mimořádné události v důsledku zatopení pozemních komunikací náhlou (bleskovou) povodní.

Foto: HZS MSK

Cílem cvičení bylo ověření taktických postupu a součinnosti složek IZS při plošné evakuaci osob v důsledku povodně. Důraz pak byl kladen především na ověření připravenosti, součinnosti a koordinaci složek IZS při společném zásahu. Dále pak prověření potřebného množství zasahujících složek, ověření způsobu efektivního provádění evakuace osob v rámci povodňové ochrany, ověření taktiky postupů záchranných činností složek a v neposlední řadě i ověření komunikace mezi zasahujícími složkami IZS.

 

Hasiči během cvičení, jehož se účastnily i dobrovolné jednotky z Těrlicka, Havířova-Životic, Starého Bohumína a Těrlicka Hradiště, využili nejen lodě a plavidla různých velikostí, ale i například motorové pily, za jejichž pomocí si vytvářeli cestu mezi spadlými stromy v korytě řeky Stonávky. Do evakuace osob byly rovněž zapojeny osádky lodí Policie ČR a Vodní záchranné služby českého červeného kříže Těrlicko. Důvodem zapojení je jejich předurčenost pro záchranu a práci na vodní hladině, kdy pro tyto účely disponují plavidly k provádění transportu velkého počtu osob ve složitých podmínkách povodní.

 

Po příjezdu na místo události provedli hasiči spuštění lodí a plavidel na vodní hladinu, poté se vydali proti proudu řeky Stonávky na průzkum a zahájili evakuaci 45 osob, které tvořily převážně děti ze sboru dobrovolných hasičů Těrlicko-Hradiště, na místo shromáždění. 

 

Po ukončení evakuace všech osob proběhlo v místě shromáždění vyhodnocení taktického cvičení a následný návrat na stanice. 

 Zdroj: MSK