SLEZSKÁ HARTA (FOTO, VIDEO) | Na vodní nádrži Slezská Harta bylo v pondělí 6. června 2022 poněkud „živěji“ než obvykle. Uskutečnilo se součinnostní cvičení policistů ze speciální pořádkové jednotky krajského ředitelství a obvodních oddělení Těrlicko, Bruntál a Nošovice, kteří evakuovali při simulované poruše výletní lodi na dvě desítky osob. Výcvik byl zaměřen rovněž na vyhledávání osob i předmětů pod vodní hladinou a na jejím dně. Cílem cvičení bylo prověřit připravenost policistů a současně ověření možností jejich vybavení.

Cvičení, na kterém se podílely kromě policistů i další osoby, se skládalo ze dvou hlavních částí. Při první modelové situaci se za přítomnosti figurantů simulovala porucha výletní lodi Harta, která je běžně veřejnosti přístupná k plavbám. Loď s figuranty na palubě odplula 300 metrů od břehu, kdy kapitán nahlásil v rámci výcviku na tísňovou linku 158 poruchu motoru s tím, že výletní loď je unášena větrem směrem ke břehu.

Na oznámení okamžitě zareagovali policisté speciální pořádkové jednotky a obvodního oddělení Těrlicko, kteří vykonávali ve dvou lodích v policejních barvách hlídkovou činnost na vodní nádrži. Policisté se spojili s kapitánem lodi a informovali osoby na palubě o dalším postupu. Bezpečnost civilních osob je pro policisty na prvním místě, proto byla co nejdříve zahájena evakuace osob z výletní lodi, která byla stále unášena větrem po vodní hladině.

Policisté postupovali tak, že jedna služební loď Alunautic stabilizovala výletní loď tím, že přirazila k jejímu boku a pevně se s ní spojila. Služební loď byla určena k evakuaci osob z paluby lodi na břeh. Mezi téměř dvaceti figuranty byly osoby na invalidním vozíku, malé děti i senioři, kteří se při chůzi opírali o hůl v důsledku omezení hybnosti. Po ukončení evakuace figurantů na bezpečné místo se obě služební lodě snažily přiblížit výletní loď ke kotvícímu místu na břehu odtažením. Poté se situace opakovala, jen došlo k výměně činnosti obou zasahujících služebních lodí. Tato modelová situace byla zakončena přitáhnutím a zakotvením výletní lodi na bezpečném místě k tomu určeném.

Modelové situace tohoto typu policistům přináší jedinečné informace a zkušenosti s prací s osobami a osádkou výletní lodi a s možnostmi využití techniky, kterou má policie k dispozici. Druhá část výcviku byla zaměřena na vyhledávání osob i předmětů pod vodní hladinou a na dnu kromě jiného za pomocí sonaru, který má ve výbavě speciální pořádková jednotka. Cílem výcviku bylo lokalizovat figurínu, simulující lidské tělo, umístěnou na dnu nádrže. Díky sonaru, který je trvale připevněn na služební lodi, jsou policisté schopni během krátké doby lokalizovat hledaný předmět pod vodní hladinou.

 

Zdroj: Moravskoslezská policie