KRNOV | Město Krnov se na konci loňského roku stalo vlastníkem větší části plochy po bývalé slévárně. Jeho cílem je využít ji pro vybudování malé průmyslové zóny a přispět tak k rozvoji podnikání v našem městě. O části pětihektarového pozemku již projevili zájem někteří místní podnikatelé, kteří čekají na další kroky města. K těm již dochází.

Foto: ilustrační – Pixabay

„Úplně nejdřív musíme splnit požadavky územního plánu. Podle něj je plocha uvnitř zastavěného území po demolici bývalého areálu slévárny určena k přestavbě, ale ta je podmíněna pořízením územní studie. V současné době proto dokončujeme její zadání a probíhá výběr zpracovatele,“ uvádí místostarosta Michal Brunclík.

Územní studie má vyřešit dopravní napojení celé lokality tak, aby vyhovovalo také nákladní dopravě a zároveň zásadním způsobem nezhoršilo podmínky pro bydlení v okolí. „Dále bude obsahovat návrh racionálního upořádání území uvnitř plochy, který spočívá ve vymezení pozemků pro dopravní obsluhu a technickou infrastrukturu tak, aby bylo možné postupně obsazovat pozemky podle aktuálních požadavků investorů. Součástí je také návrh veřejných prostranství, zejména zachování průchodnosti ulice Vrchlického,“ vysvětluje vedoucí odboru výstavby Pavel Osadník a dodává, že studie by měla být hotová v první polovině letošního roku.

Na základě územní studie pak dojde k pořízení projektové dokumentace pro vybudování dopravní a technické infastruktury. Termín samotné realizace a následné nabídky pozemků investorům bude závislý na finančních možnostech města, možném zisku unijních nebo státních dotací a v neposlední řadě také na vůli zastupitelů.

Pozemek po bývalé slévárně se podle Územního plánu Krnov nachází v ploše smíšené výrobní, která může být využita pro komerční vybavení – maloobchod, stravovací a ostatní nevýrobní služby a administrativa, drobnou výrobu a výrobní služby, sběrné dvory a pro objekty pro silniční dopravu – garáže a plochy pro odstavování nákladních vozidel.

Zdroj: MěÚ Krnov