KRNOV | Město Krnov upustilo od záměru prodat pozemky v plošné zástavbě řadových garáží na devíti místech ve městě a také ve dvou vnitroblocích. Důvodem je nezájem vlastníků nemovitostí v zájmových územích, případně jejich ochota koupit jen část pozemku, což schválený záměr prodeje neumožnil.

Foto: STA Bruntálsko

„Během zveřejnění nabídky prodeje pozemků ve vnitroblocích sice přišly žádosti o koupi, ale jen určitých částí nabízených pozemků. Prodej tedy nebylo možné uskutečnit v rozsahu městem zveřejněné nabídky. U garážišť byla situace obdobná. Přihlásili se dva až tři žadatelé, a to vždy jen na část nabízeného pozemku na jednu lokalitu. Výjimkou byly pozemky v ulici Partyzánů a v Bruntálské ulici, kde byl zájem o koupi pozemků velký. V ulici Partyzánů však pozemek pod jednou garáží vlastní Generální ředitelství cel, které s koupí pozemku podle písemného stanoviska nepočítá. V Bruntálské ulici nevlastní pozemek pod garáží až polovina vlastníků. V případě, že dojde ke sjednocení vlastnictví garáže a pozemku pod garáží, může být záměr prodeje znovu předložen k projednání radě a zastupitelstvu města,“ uvedl Vladimír Zavřel z odboru správy majetku města.

Nabízené parcely se nacházely ve dvorních traktech za domy na adresách Nádražní 6a-f, 8a-c, 4a-c a mezi domy Opavská č. 76, 76a, 78, 78a, 80. V případě pozemků, užívaných vlastníky garáží za účelem přístupu a příjezdu, se jednalo o garážové areály v ulicích Hlubčické, Družstevní, u křižovatky ulic Partyzánů a Albrechtické, dále v ulicích Karáskově a Jiráskově, ve dvorním traktu domů v Bruntálské ulici, Na Ostrově a ulicích Chářovské. Pozemky ve dvorních traktech tvoří funkční celek k bytovým domům a jsou přístupné a užívané pouze uživateli těchto domů.

„To, že pozemky nejsou užívány veřejně, platí i u garáží. Případné investice veřejných prostředků do komunikací, chodníků a dalších ploch na těchto pozemcích jsou v takovém případě problematicky obhajitelné,“ uvedla důvod záměru prodeje vedoucí odboru správy majetku města Lenka Andršová.

Zdroj: MěÚ Krnov