KRNOV | Po více než ročním náročném jednání s vlastníkem pětihektarového pozemku po bývalé slévárně se zastupitelstvo města rozhodlo strategickou plochu koupit. Společnosti Fascination za ni město zaplatí 15 milionů korun, tedy 300 korun za metr čtvereční.

Foto: Pixabay – ilustrační

„Uhradíme ale částku o 500 tisíc korun nižší. Půl milionu korun zůstane jako depozitum pro případ, že by během osmnácti měsíců od nabytí byly zjištěny určité závady. Tuto částku jsme si ve smlouvě vymínili i přesto, že sanace pozemku proběhla pod dohledem odboru životního prostředí a podle výsledků řady kontrol by nemělo hrozit žádné nebezpečí,“ uvedla starostka Jana Koukolová Petrová.

Z obavy, aby půl milionu korun bylo dostatečných v případě, že se na pozemku objeví ekologická zátěž, navrhoval zastupitel Kamil Trávníček při projednávání kupní smlouvy v zastupitelstvu města depozitum zvýšit na jeden milion korun. Že by to mohlo přinést určitá rizika, mu vysvětlil místostarosta Michal Brunclík: „Podmínky, za jakých město pozemek nabývá, jsou relativně exkluzivní, vždyť prodejní ceny začínaly na osmi stech korunách za metr čtvereční. Několikaměsíčním jednáním jsme také dosáhli toho, že pozemek byl vyčištěn od hromad recyklátu. Ale pokud se jednání bude protahovat, nedělejme si iluze, různé typy černých skládek tam začnou vznikat opětovně.“

Jak zdůraznil, přítomnost ekologické zátěže se přesto zcela vyloučit nedá. „I s pomocí Moravskoslezského kraje jsme tam nechali udělat dva ekologické průzkumy, které prokázaly, že zatížení není plošné, ale maximálně bodové. Může se tedy stát, že statisícové náklady na odstranění lokálního problému nastanou. Takto vynaložené peníze ale nejsou až tak důležité z pohledu, že se nám naskýtá možnost revitalizovat významný kus města. Dopady na náš rozpočet také nemusí být velké. Budeme se snažit prověřit všechny možnosti zisku různých dotačních titulů, ať už na infrastrukturu nebo zakoupení samotného pozemku ex post,“ dodal.

Lokalita bývalé slévárny je v územním plánu v zóně výroby a skladování. Takových ploch ve městě mnoho není a podnikatelé o ně mají zájem. „Pro menší podnikatelské záměry, které požadují plochu mezi tisíci a pěti tisíci metry čtverečními, je tato lokalita ideální. Proto bychom měli napnout všechny síly, abychom pozemek zasíťovali a nabídli k prodeji. Prodejní ceny by mohly být vyšší než tisíc korun za metr čtvereční a peníze se nám tak podaří „otočit“. Berme to také jako příležitost řešit sousedství zdevastovaných bytových domů a zkusme v rozumném časovém horizontu tří až pěti let tuto lokalitu zcela změnit,“ uzavřel debatu v zastupitelstvu Michal Brunclík a své kolegy přesvědčil, že půl milionu korun v depozitu je dostačující.

Zdroj: MěÚ Krnov