VRBNO POD PRADĚDEM | Euroregion Praděd si letos připomíná jedno ze svých významných výročí. Oslavuje čtvrtstoletí. Tolik let probíhá česko-polská přeshraniční spolupráce. Zrealizovalo se přes 700 projektů, dotační prostředky se vyšplhaly na 7,5 milionů euro.

Foto: Euroregion Praděd

Když zavítáte do sídla Euroregionu Praděd ve Vrbně pod Pradědem, dozvíte se, že i když euroregion byl založen před 25. lety, počátky samotné přeshraniční spolupráce se datují už od doby po druhé světové válce, kdy se začala rozvíjet především na hranicích Německa s Nizozemskem. Historici datují rok 1958, kdy bylo kolem Gronau na německo-nizozemské hranici založeno EUREGIO. Jednalo se o první vyspělou institucionální formu přeshraniční spolupráce.

V rámci celé Evropy zaznamenala přeshraniční spolupráce největší rozvoj od začátku devadesátých let minulého století. V tomto období se začala rozvíjet i v České republice. Ještě na začátku 90. let 20. století byly pojmy jako „euroregion“ a „přeshraniční spolupráce“ pro většinu Čechů a Poláků neznámé a málo zajímavé. Přísně uzavřené hranice téměř úplně bránily přeshraničním kontaktům, lidé neznali místa ani sousedy na druhé straně. Obyvatelé příhraničí chtěli žít na stejné úrovni jako obyvatelé vnitrozemí, což bylo výzvou pro města a obce, které začaly hledat nové možnosti přeshraniční spolupráce a společná řešení specifických příhraničních problémů. Tyto snahy byly završeny vytvořením česko-polského euroregionu. Vznikl tedy Euroregion Praděd, od jehož založení 2. července 1997 uplyne letos již 25 let.

„Euroregion Praděd působí na území okresů Bruntál a Jeseník na české straně a na území Opolského vojvodství v Polsku. Členskou základnu české strany tvoří 67 obcí a měst a 5 přidružených členů. Od roku 2010 je přidruženým členem Olomoucký kraj, dalšími přidruženými členy se staly MAS Hrubý Jeseník, z.s., Rozvoj Krnovska, o.p.s., MAS Vincenze Priessnitze pro Jesenicko, o.p.s. a MAS Šternbersko. Sídelním městem české části euroregionu se stalo Vrbno pod Pradědem, na polské straně Prudnik,“ přiblížila ředitelka Euroregionu Praděd Alena Šmigurová.

Foto: Logo k 25. výročí Euroregionu Praděd

Euroregion Praděd od začátku své činnosti spravuje Fond mikroprojektů, tedy projektů především „měkkého“ neinvestičního charakteru, které se dotýkají téměř všech stránek lidského života. Nejčastěji podporované aktivity jsou zaměřené na rozvoj spolupráce v kulturní, sportovní či vzdělávací oblasti, velmi časté jsou rovněž výměnné pobyty dětí, mládeže, spolupráce seniorů či podpora cestovního ruchu. Výsledkem této činnosti je více než 700 realizovaných projektů s celkovou výší dotace asi 7,5 milionů euro.

„Současné programové období na léta 2014-2020 se už chýlí ke svému konci, v letošním roce budou alokovány poslední volné finanční prostředky. Současně probíhají intenzivní přípravy nového Programu 2021-2027, jeho zahájení očekáváme v roce 2023,“ pokračovala euroregionální ředitelka Alena Šmigurová.

Dnes již není pochyb o tom, že Euroregion Praděd se za dobu svého působení stal stabilní a dobře fungující organizací, za kterou stojí stovky úspěšně realizovaných projektů, které významným způsobem přispěly k rozvoji česko-polského pohraničí a vzájemné spolupráce mnohých regionálních organizací.