MSK | Každoročně během letních prázdnin navštěvují policisté dětské tábory a nejinak tomu bylo i v letošním roce. A právě příměstské a pobytové tábory jsou místem, kde se mohou policejní preventisté setkávat s dětmi i v období prázdnin, kdy jsou školská zařízení uzavřena.

Foto: Policie ČR

V průběhu měsíce srpna letošního roku se mohly děti na několika příměstských táborech konaných v Krnově a Bruntále setkat s policejní preventistkou, preventistkou z obvodního oddělení nebo prvosledovou hlídkou, která dětem umožnila vyzkoušet si např. balistickou vestu nebo přilbu a zblízka si prohlédnout policejní automobil. Před prvním výletem na jízdním kole si děti s preventistkou obvodního oddělení procvičily své teoretické znalosti pravidel silničního provozu, zopakovali si společně dopravní značky a základní pravidla bezpečného pohybu na silnici nebo cyklostezce. Častým tématem příměstských táborů bylo ale také bezpečí dětí o prázdninách. Diskutovalo se o tom, jak se zachovat v různých rizikových situacích, co dělat, když se ztratí v lese nebo naleznou munici.

Také děti, které strávily část prázdnin na pobytových táborech v Roudně, Malé Štáhli nebo v Dolní Moravici, Nová Ves měly možnost setkat se s policisty. Policisté na pobytových táborech s dětmi hovořili zejména na téma bezpečného chování v období prázdnin, včetně bezpečného chování u vody. Opomenuto nebylo ani téma kyberšikany.

Své neodmyslitelné místo na většině táborech mívá také ukázka policejní techniky, výstroje, výzbroje a dalšího vybavení jako je balistický štít, vesta nebo přilba. I přes pracovní vytížení jeden z táborů navštívili policejní psovodi, kteří se svými čtyřnohými kolegy předvedli ukázku výcviku poslušnosti nebo zadržení pachatele při útěku. Děti mohly nahlédnout i do policejních vozů nebo si prohlédnout motorku v policejních barvách, která slouží zejména pro výkon služby dopravním policistům. Pro zájemce byly k dispozici i simulační brýle navozující stav pod vlivem návykové látky, alkoholu nebo únavy, které slouží zejména k uvědomění si, jak moc tyto stavy ovlivňují naše chování a reakce.

Všichni malí táborníci byli po setkání s policisty obohaceni o nové vědomosti a zážitky, ale také si odnesli spousty preventivních materiálů v různých podobách.

Zdroj: Policie ČR