MSK | V průběhu minulého týdne proběhla v našem kraji dopravně bezpečnostní akce zaměřená zejména na viditelnost chodců a cyklistů, tedy těch nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Cílem akce bylo znovu upozornit na základy bezpečného pohybu po pozemních komunikacích, zejména za snížené viditelnosti a eliminovat dopravní nehodovost chodců a cyklistů.

Foto: Policie ČR

„V průběhu akce policisté zkontrolovali 287 chodců, kteří se pohybovali mimo obec za snížené viditelnosti, sedm z nich nemělo povinné reflexní prvky. U cyklistů jsme zjistili 23 přestupků a jednalo se o nesprávné osvětlení jízdního kola,” informovala mluvčí policie Pavla Jiroušková.

Policisté ovšem také kontrolovali i ostatní ustanovení zákona o provozu na pozemních komunikacích, například rychlost, používání bezpečnostních pásů, telefonování.

„Zkontrolovali 2 658 vozidel a zjistili 432 dopravních přestupků, z toho 412 vyřešili v příkazním řízení a 20 oznámili správnímu orgánu k projednání,” uvedla dále Jiroušková.

„Nejčastějším přestupkem bylo telefonování za jízdy, což bylo v 79 případech. Zaznamenali jsme také další přestupky chodců 52 případů (přecházení mimo přechod pro chodce, přecházení na červenou). Nevyhovující technický stav mělo 24 vozidel a 15 osob nepoužilo bezpečnostní pás. Při kontrolách policisté zjistili u 8 řidičů jízdu pod vlivem alkoholu a u 5 jízdu pod vlivem drog,” sdělila mluvčí závěrem.