ČR | Krajské hygienické stanice podaly hlášení Ministerstvu zdravotnictví o závěrech vyplývajících z kontrol probíhající dětské letní rekreace. V souvislosti s letošní epidemiologickou situací lze konstatovat, že provozovatele dětských táborů v drtivé většině dbají na dodržování hygienických pravidel a současná situace je tak hodnocena jako klidná.

Foto: Pixabay

K 18. červenci bylo krajskými hygienickými stanicemi provedeno 376 kontrol zotavovacích akcí, 36 kontrol jiných podobných akcí a 37 kontrol samostatných provozoven stravovacích služeb zajišťujících stravování účastníků akcí. Celkem bylo tedy provedeno 449 kontrol v souvislosti s letní dětskou rekreací. Ve sledovaném období nebyla krajskými hygienickými stanicemi řešena žádná mimořádná situace.

Nejvíce zjištěných nedostatků na zotavovacích akcích se týkala stravování dětí, zdravotnické dokumentace či nesplnění ohlašovací povinnosti v požadovaném rozsahu. V souvislosti s hygienickými nedostatky udělily hygienické stanice 12 pokut v celkové výši 32 500 Kč a vydaly tři opatření přímo na místě, a to 1x likvidace zdravotně závadných potravin, 1x stanoveny podmínky konání zotavovací akce, 1x uložen zákaz používání pitné vody.

Kromě hygienických standardů byly krajskými hygienickými stanicemi kontrolovány i zásady uvedené v doporučení Ministerstva zdravotnictví: „V souvislosti s aktuální epidemiologickou situací považuji za pozitivní, že provozovatelé dětských rekreačních pobytů skutečně dodržují veškerá opatření plynoucí z doporučení Ministerstva zdravotnictví pro pořádání letní dětské rekreace v roce 2022. Současná situace byla krajskými hygienickými stanicemi hodnocena jako klidná,“ dodala hlavní hygienička Pavla Svrčinová.

Zdroj: MZČR