MSK | Moravskoslezští policisté kontrolovali v rámci speciální akce především dodržování zákazu přecházení přes koleje v místech, kde přecházení není povoleno. Uvedené jednání lze označit jako riskantní, a to ve vztahu k životu a zdraví, kdy v ohrožení je nejen přestupce, ale i ostatní osoby. Střet vlaku s člověkem může mít (a mívá) fatální následky. Jakékoliv aktivity policistů v této oblasti nesou rovněž preventivní prvek.

Tato akce, která proběhla středu, byla v letošním roce již druhá v pořadí. Uskutečnila se v železničních stanicích měst Třince, Karviné a Opavy a policisté při ní řešili v souhrnu 20 přestupků (při první letošní akci řešili policisté celkově 19 přestupků). Jednalo se o přestupky, kdy občané vstoupili na dráhu či do obvodu dráhy na místech, která nejsou veřejnosti přístupná (zákaz vstupu). Zejména, přecházeli mimo přístupové cesty vedoucí k nástupištím nebo od nich, pohybovali se tudíž v kolejišti. Policisté řešili i jiná související jednání, například kouření na místech, kde je to zakázáno.

Reakce na jakékoliv porušení zákona také v oblasti drah jsou nedílnou součástí denní činnosti moravskoslezských policistů. K intenzivnějšímu dohledu jsou určeny právě dílčí speciální akce, které se konají pravidelně, z hlediska frekvence každý měsíc. Policisté se zaměřují především na místa s vyšší koncentrací osob, tedy na železniční stanice ve větších městech a bezprostřední blízkosti stanic, a to průřezem celým Moravskoslezským krajem. V rámci našeho krajského ředitelství je z pohledu dané problematiky věcně příslušné zejména oddělení hlavní nádraží Ostrava.

V loňském roce zjistili policisté celkově téměř 800 přestupků (zakázané přecházení přes koleje). V letošním roce již 55 přestupků v běžném výkonu služby a 39 při obou speciálních akcích. Osoby, které přecházejí přes koleje v místech, kde je to zakázáno, se dopouští přestupku, za který lze v příkazním řízení uložit sankci až do 10 000 korun. Jak je však v úvodu napsáno, uvedené jednání je riskantní a policisté se v maximální možné míře snaží preventivními a cílenými akcemi o eliminaci uvedeného.

Zdroj: MSK

REDAKCE STA on EmailREDAKCE STA on FacebookREDAKCE STA on InstagramREDAKCE STA on Twitter
REDAKCE STA
Redakce zpravodajství STA Bruntálsko přináší každodenní aktuální informace z bruntálského regionu, ale i Moravskoslezského kraje.

Chci dostávat čerstvé zprávy z našeho regionu

Děkujeme za Vaše přihlášení.