MSK, BRUNTÁLSKO | Také v letošním roce se v zimních měsících moravskoslezští policisté ve zvýšené míře zaměřují na kontrolu povinnosti chodců v souvislosti s reflexními prvky. Zkontrolovali tak téměř 4,5 tisíce aut a 800 chodců.

Foto: Policie ČR

Jak je jistě všeobecně známo, zákon o provozu na pozemních komunikacích nejohroženějším účastníkům silničního provozu stanoví, že „pohybuje-li se chodec mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z retroreflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.“

V souvislosti s výše uvedeným proběhlo v minulém týdnu dopravně bezpečnostní opatření zaměřené převážně na viditelnost chodců. Mimo obce a za snížené viditelnosti policisté zkontrolovali celkem 399 chodců, přičemž 23 z nich neměli povinné reflexní prvky.

Kontroly chodců probíhaly také v obcích. „Zde policisté zjistili dalších 255 přestupků, převážně se jednalo o nedodržení povinností v souvislosti s přecházením vozovky (chůze „na červenou“, přecházení mimo určená místa). Většina přestupků byla vyřízena na místě v příkazním řízení, ve třech případech, kdy přestupci nesouhlasili s výši pokuty, byly oznámeny příslušným obecním úřadům,“ informovala mluvčí moravskoslezské policie Daniela Vlčková.

Policisté ovšem chodcům „nerozdávali“ pouze pokuty. Měli pro ně připraveny reflexní prvky a doporučení, aby je pro zvýšení své bezpečnosti za snížené viditelnosti (v noci, za soumraku, za svítání, při silném dešti, sněžení apod.) používali také v obci. Nejenže zvyšují světelný kontrast vůči pozadí, ale hlavně prodlužují vzdálenost viditelnosti chodců až na 200 metrů.

V průběhu dopravně bezpečnostní akce policisté kontrolovali nejen chodce, ale také řidiče, zda dodržují všechny povinnosti stanovené zákonem. Nejčastějším zjištěným přestupkem byl nevyhovující technický stav, který policisté zjistili u 68 vozidel, 38 osob nepoužilo bezpečnostní pásy a 2 řidiči nepoužili při přepravě dětí zádržný systém (autosedačku).

„Jedenáct osob sedlo za volant po požití návykových látek, čtrnáct po požití alkoholu. Jelikož u čtyř z nich se nadýchaná hodnota vyšplhala nad 1 promile, policisté s nimi zahájili trestní řízení pro podezření z přečinu ohrožení pod vlivem návykové látky,“ dodala mluvčí Vlčková.

Celkové výsledky

Po dobu trvání akce policisté zkontrolovali téměř 4,5 tisíce vozidel a 800 chodců. „Včetně výše uvedených zjistili celkem 664 přestupků, z nichž 626 vyřešili na místě v příkazním řízení udělením pokut v celkové výši přes 200 tisíc korun a 38 oznámili příslušným obecním úřadům,“ uzavřela policejní mluvčí Daniela Vlčková.