MSK | Rovněž na území našeho kraje proběhla minulý týden, konkrétně ve čtvrtek a pátek, dopravně bezpečnostní akce. Moravskoslezští policisté se zaměřili zejména na dodržování povinností pro silniční osobní dopravu spojenou s přepravou osob (autobusy a autokary) a silniční nákladní dopravu spojenou s přepravou nebezpečných věcí.

Foto: Policie ČR

Policisté kontrolovali technický stav vozidel a také, zda není nedovoleně manipulováno s kontrolními zařízeními (tachografy) a paměťovými kartami. Kontrolovali rovněž ostatní vozidla, než výše specifikovaná. Do akce se v průběhu obou dnů zapojilo přes 40 policistů ze služby dopravní policie.

Výsledky kontrol autobusů a nákladních vozidel:

Policisté zkontrolovali 132 nákladních vozidel. U osmi z nich zjistili nevyhovující technický stav. Jedno vozidlo bylo přetížené. Z hlediska porušení v oblasti sociálních předpisů se jednalo o tři případy nesprávného používání tachografu a dva případy nedodržení doby řízení, odpočinku a bezpečnostní přestávky. Tři řidiči nákladních vozidel překročili povolenou rychlost.

Policisté zastavili také pět autobusů. U kontrolovaných vozidel či řidičů nezaznamenali žádné porušení zákona nebo porušení v rámci autobusové dopravy.

Souhrnné výsledky dopravní akce:

Policisté zkontrolovali celkem 170 vozidel. Zjistili 57 dopravních přestupků, přičemž 46 z nich vyřídili v příkazním řízení (souhrnná výše přes 25 500 korun). Zbývající přestupky oznámili příslušnému správnímu orgánu.

Z výsledků lze vybrat například, že policisté zjistili čtyři případy překročení stanovené maximální rychlosti. Jeden řidič usedl za volant pod vlivem alkoholických nápojů. Nevyhovující technický stav mělo osmnáct vozidel.

Zdroj: Policie ČR