BRUNTÁLSKO (FOTO) | Bruntálští policisté a policisté Speciální pořádkové jednotky PČR Krajského ředitelství Moravskoslezského kraje spolu s Rybářskou stráží a Státní plavební správou Přerov se zapojili do celorepublikové akce „Voda“.

V pátek 26. a sobotu 27. července 2019 kontrolovali rybáře a plavidla na přehradě Slezská Harta. „Policejní akce byla zaměřena zejména na odhalování protiprávního jednání v souvislosti se zákonem o vnitrozemské plavbě, zákonech o vodách, rybářství a provozu na pozemních komunikacích s cílem eliminovat zjištěné negativní jevy. V průběhu akce jsme v součinnosti se Státní plavební správou Přerov zkontrolovali 10 plujících plavidel, 3 přístaviště a 4 půjčovny lodí. Zjištěn byl jeden přestupek, který bude řešen samostatně příslušným správním orgánem.,” sdělila mluvčí bruntálské policie Pavla Jiroušková.

„S Rybářskou stráží bylo zkontrolováno 115 rybářů a zadržena byla jedna povolenka, uděleno 10 napomenutí a v jednom případě byla věc oznámena správnímu orgánu k projednání. V souvislosti s provozem na pozemních komunikacích jsme zjistili 10 přestupků v dopravě a to zejména v souvislosti s porušením zákazu vjezdu,” sdělila závěrem Jiroušková.

Vzhledem ke zvýšenému počtu návštěvníků vodního díla budou tyto akce probíhat i v následujícím období.

 

top