MSK | Pátek minulého týdne patřil na moravskoslezských silnicích, z pohledu policistů, zvýšenému dohledu se zaměřením na kontrolu, zda řidiči neporušují v obci nebo mimo ni stanovenou rychlost. Policisté však svou pozornost soustředili také na dodržování veškerých dalších pravidel silničního provozu.

Foto: Policie ČR

Policisté zkontrolovali 393 vozidel. Zjistili celkově 137 přestupků, ze kterých 123 vyřídili v příkazním řízení, správnímu orgánu oznámili zbývajících 14 přestupků. Nejčastějším dopravním přestupkem bylo vskutku překročení rychlosti – 73 případů. Policisté zaznamenali také 21 řidičů držících při jízdě v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení. Nevyhovující technický stav vozidla zjistili policisté v 11 případech. Bez takzvané dálniční známky (tedy bez uhrazení časového poplatku) užilo zpoplatněný úsek komunikace 7 řidičů. Bezpečnostní pásy či zádržný systém nebyly užity ve 3 případech.

Výsledek orientační dechové zkoušky byl „jen“ u jednoho řidiče pozitivní, přičemž toto slovo lze zopakovat pro tentokrát řekněme jako formu pozitivní informace.

Při pohledu na statistiku zjistíme, že v roce 2021 byla nepřiměřená rychlost příčinou 1 155 dopravních nehod (celkově bylo 10 006 nehod). Za letošní rok disponujeme daty od ledna do července – zaznamenali jsme celkově 5 004 nehod, nepřiměřená rychlost byla příčinou 446 nehod.

Zdroj: Policie ČR

Foto: Policie ČR

Foto: Policie ČR

top